Светски ден на тоалетите – 19 ноември

Светски ден на тоалетите – 19 ноември

Кога природата повикува … .. ни требаaт тоалети.  Но милијарди луѓе немаат тоалет. Ова значи дека човечките фекалии, во огромна мера, не се третирани и ја загадуваат водата и почвата. Ние ја претвораме нашата околина во отворена канализација. Треба да се градат тоалети…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (45 недела, до 11.11.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 45-та недела од 2018 година (од 05.11.2018 – 11.11.2017), во Република Македонија пријавени се 84 (I=4,1/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слуични на грип, што е зголемување за 75,0% во споредба…

Прочитај Повеќе

Американската фирма Waters Corporation употребила податоци од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија во своја промоција

Американската фирма Waters Corporation која произведува лабораториска опрема и потрошен материјал во една од своите технолошки препораки за анализа на пестицидот перметрин препорачува нова метода и нов вид HPLC хирална колона на Интернет адресата: www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720004246em.pdf Целта на оваа препорака е…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018) Во текот на 44-та недела од 2018 година (од 29.10.2017 – 04.11.2017), во Република Македонија пријавени се 48 (I=2,3/100.000) нови случаи на групни пријави за заболени од грип/…

Прочитај Повеќе