ВИДЕО: 5 КЛУЧА ЗА БЕЗБЕДНА ХРАНА

ВИДЕО СЗО-5 КЛУЧА ЗА БЕЗБЕДНА ХРАНА Главна цел на кампањата: • Да ги потикне надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната, преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на јавната свест •  Поттикнување на…

Прочитај Повеќе
Светски ден на здравјето  – 7 април 2015

Светски ден на здравјето – 7 април 2015

КАМПАЊА: ЗА БЕЗБЕДНА ХРАНА – ОД НИВА ДО ТРПЕЗА Светската здравствена организација секоја година одбира приоритетна област на глобалната јавноздравствена грижа како тема за Светскиот ден на здравјето – 7 април.  Темата за Светскиот ден на здравјето за 2015 година е…

Прочитај Повеќе
Прв регионален состанок со работилница на Македонското здружение за контрола на интрахоспиталните инфекции (МЗКИХИ)

Прв регионален состанок со работилница на Македонското здружение за контрола на интрахоспиталните инфекции (МЗКИХИ)

Интрахоспиталните инфекции, заедно со резистенцијата на микроорганизмите кон антимикробните средства, во моментов се едни од најактуелните проблеми како во светски рамки, така и во земјите од регионот во кој што спаѓа и нашата држава. Република  Македонија од 2013 година активно…

Прочитај Повеќе
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2014/2015  (до 12-та недела, до 22.03.2015)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2014/2015 (до 12-та недела, до 22.03.2015)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАТОЦИ Во текот на 12-тата недела од 2015 година (од 16.03 – 22.03.2015 година), во Република Македонија се пријавени 2.732 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што претставува намалување на бројот на регистрирани случаи во однос на минатата…

Прочитај Повеќе
24 Март – Светски ден на туберкулозата (ТБ)

24 Март – Светски ден на туберкулозата (ТБ)

Туберкулозата се уште претставува глобален медицински проблем, пред се во неразвиените земји и земјите во развој. Денес, една третина од светската популација е инфицирана со туберкулозниот бацил, односни има латентна туберкулоза, што значи дека луѓето биле инфицирани со ТБ бактерии,…

Прочитај Повеќе