ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ Вовед Западно-Нилската треска е заболување кое го пренесуваат комарци, а кое кај помалку од 1% од инфекциите кај луѓе може да се манифестира со тешки невролошки симптоми. Сезонскиот надзор…

Прочитај Повеќе

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето во смисла ја влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести, ментални нарушувања. Тоа доведува до зголемување на стапката…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје…

Прочитај Повеќе

Епидемија на листериоза (Listeriosis) поврзана со меѓународно дистрибуиран смрзнат зеленчук од Унгарија во Европскиот регион

Епидемија на листериоза (Listeriosis) поврзана со меѓународно дистрибуиран смрзнат зеленчук од Унгарија во Европскиот регион Резиме на состојбата Од 2015 година, епидемијата на инвазивна Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) е во тек во пет земји-членки на Европската унија (ЕУ) (Австрија, Данска,…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје е пријавена епидемија на мали сипаници на територијата на ПЕ…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 16.07.2018

Вовед Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 16.07.2018 година. Историјат Во текот на 2017 година во РМ беа регистрирани вкупно 19 случаи на мали…

Прочитај Повеќе
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА меѓу Институт за јавно здравје на Република Македонија и Институтот за јавно здравје на ИТАЛИЈА 5.07.2018 во 10 часот во ИЈЗ Потпишувањето на меморандум за соработка меѓу Институт за јавно здравје на Република Македонија и Институтот за…

Прочитај Повеќе
ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАБОЛУВАЊА ПРИ ПАТУВАЊЕ

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЗАБОЛУВАЊА ПРИ ПАТУВАЊЕ

Со започнувањето на летниот период од годината и топлото време, време е да го планирате вашиот летен одмор. Тие што ќе одлучат летниот одмор да го поминат надвор од Македонија, треба да ги знаат ризиците по здравјето како и начините…

Прочитај Повеќе
ИНФОРМАЦИЈА  за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 20.06.2018

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 20.06.2018

Вовед Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 20.06.2018 година. Моментална состојба Во споредба со претходното епидемиолошко известување од 20.03.2018 година, регистрирани се три нови…

Прочитај Повеќе