Податоци за COVID-19 за 21.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 20.9.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 216 11 0 0 216 11 5%…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 14.09-20.09.2020

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 14.09-20.09.2020 Тестирани се вкупно 9.661 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, зголемување од 15.7% во однос на…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 20.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 20/09/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 199 26 0 0 199 26 13%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 19.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 9/19/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина ИЈЗ – Вирусологија 456 103 0 0 456 103 23% ЦЈЗ…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 18.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 9/18/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 346 51 0 0 346 51 15%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 17.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 17/09/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 460 72 0 0 460 72 16%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 16.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 16/09/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 552 99 0 0 552 99 18%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 15.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 15/09/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 525 92 0 0 525 92 18%…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 07.09-13.09.2020

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 07.09-13.09.2020 Тестирани се вкупно 8.353 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, намалување од 14.2% во однос на…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 14.09.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 14.09.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 229 23 0 0 229 23 10%…

Прочитај Повеќе