29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО

Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво, тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести кардиоваскуларните болести заедно со малигните…

Прочитај Повеќе

П Р Е П О Р А К И За патници во земјите на Западна и Централна Африка во кои е регистрирана болеста мајмунски сипаници

Лицата кои патуваат во Афричките земји каде се регистрирани случаи на заболување или епидемија на мајмунски сипаници*, треба да бидат свесни дека постои ризик за заболување и да ги практикуваат следните превентивни мерки:   За избегнување на ризикот на пренос…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за појава на први случаи на „мајмунски сипаници“ во Европа

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за појава на први  случаи на „мајмунски сипаници“ во Европа   Во септември 2018 година, регистрирани се првите два случаи на „мајмунски сипаници“ кај луѓето, пријавени во Европската унија…

Прочитај Повеќе
СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА

СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА

    СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА   Светскиот ден на контрацепција или 26ти септември  има мисија да ја подигне свеста за безбеден сексуален однос и  контрацепција. Целта е да се помогне на секоја нова генерација, млади или возрасни да ја…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на ПЕ Дебар заклучно со 23.08.2018

Моментална  состојба во Р. Македонија Во 2018 година, заклучно со 23.08.2018 во Република Македонија се регистрирани вкупно 40 случаи на мали сипаници. Најголем број од заболените (25) се од Дебар, 10 лица се жители на територија на ЦЈЗ Скопје, две…

Прочитај Повеќе

Генетски модифицирани организми (ГМО) и генетски модифицирана храна

Генетски модифицирани организми (ГМО) и генетски модифицирана храна Генетски модифицираните организми (ГМО) се дефинираат како организми (т.е. растенија, животни или микроорганизми) во кои генетскиот материјал (ДНК) е променет на начин кој не се јавува природно со репродукција и / или…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ Вовед Западно-Нилската треска е заболување кое го пренесуваат комарци, а кое кај помалку од 1% од инфекциите кај луѓе може да се манифестира со тешки невролошки симптоми. Сезонскиот надзор…

Прочитај Повеќе

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови

Препораки за населението за заштита од топлотни бранови Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето во смисла ја влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести, ментални нарушувања. Тоа доведува до зголемување на стапката…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје…

Прочитај Повеќе