Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 31.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 31.03.2020 Пријавени се вкупно 25 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје и Куманово (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 30.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 30.03.2020 Пријавени се вкупно 44 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Куманово (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Привремени препораки за домаќинства за чистење и дезинфекција

Исчистете и дезинфицирајте Привремени препораки за домаќинства во САД со сомнително/потврдено коронавирусно заболување 2019. На оваа страна: Контекст Цел Општи препораки за рутинско чистење и дезинфекција на домаќинствата Чистење и дезинфекција на домаќинствата со луѓе изолирани во домашна нега Како…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 29.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 29.03.2020 Пријавени се вкупно 26 нови случаи на COVID-19 од 6 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 27.03.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 27.03.2020 Пријавени се вкупно 22 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 26.3.2020

  ВОВЕД Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања (SARS-CoV, MERS-CoV). На 31 декември 2019 година, кинеските здравствени власти го известија СЗО за појава на кластер на случаи…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот- 25.3.2020

ВОВЕД Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања (SARS-CoV, MERS-CoV). На 31 декември 2019 година, кинеските здравствени власти го известија СЗО за појава на кластер на случаи со…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА СЛИЧНИ НА ГРИП СЕЗОНА 2019/2020  (12-та недела, 16-22.03.2020)

Неделни податоци Во текот на 12-та недела од 2020 година, пријавени се 671 (I=32,4/100.000) случаи со грип/ заболувања слични на грип, намалување од 62,6% во споредба со минатата недела (n=1.792). Бројот на пријавени лица споредено со 12-та недела од минатата…

Прочитај Повеќе