ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА

При појава на карциномот на грлото на матката често не се забележуваат никакви знаци сè додека не е предоцна за негово лекување. Од таа причина, редовниот и навремен скрининг на грлото на матката е од голема важност, дури и кога…

Прочитај Повеќе

Рак на грлото на матката  (цервикален карцином)

Речиси 600.000 нови случаи на рак на грлото на матката се дијагностицираат секоја година, а секоја минута, на една жена и се дијагностицира овој карцином. Поразително, преку 300.000 жени годишно умираат од рак на грлото на матката. На глобално ниво,…

Прочитај Повеќе