И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 18.10.2019

Во периодот од 11-18.10.2019 не се пријавени нови случаи на мали сипаници. Сомнителниот импортиран случај пријавен минатата недела согласно негативниот лабораториски резултат е отфрлен. Заклучно со 18.10.2019 година, вкупниот број на регистрирани случаи на мали сипаници во републиката останува 1.900,…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2019/2020 (41 недела, до 13.10.2019)

Во текот на 41-ва недела од 2019 година (од 07.10.2019 – 13.10.2019), во Република Северна Македонија пријавени се 13 (I=0,6/100.000) нови случаи на групни пријави за заболени од грип/заболувања слични на грип. Регистрирано е зголемување на бројот на заболени во…

Прочитај Повеќе

17 октомври – Меѓународен ден за ерадикација на сиромаштија

Оваа година се одбележува 30-годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето  усвоена на 20 ноември 1989. Овој значаен договор за човекови права ги утврдува граѓанските, политичките, економските, социјалните и културните права на секое дете, без оглед на нивната…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2019/2020  (40 недела, до 06.10.2019)

Со почетокот на 40-тата недела од 2019 година, започнува и следењето на грипот/ заболувањата слични на грип на неделно ниво. Согласно законската регулатива, пријавувањето на грип се врши седмодневно од четириесеттата недела од тековната година до дваесеттата недела следната година,…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 10.10.2019

Во периодот од 05-10.10.2019 пријавен е еден нов случај сомнителен за мали сипаници. Случајот е импортиран, за време на инкубација престојувал во странство и припаѓа на возрасната група од 20-29г. Лабораториските испитувања се во тек. Заклучно со 10.10.2019 година, вкупниот…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 04.10.2019

Во периодот од 28.09-04.10.2019 не се регистрирани нови случаи на мали сипаници. Заклучно со 04.10.2019 година, вкупниот број на регистрирани случаи на мали сипаници во републиката изнесува 1.900, со стапка на заболување од 91,8 на 100.000 жители. Сеуште е во…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 27.09.2019

Во периодот од 21-27.09.2019 не се регистрирани нови случаи на мали сипаници. Заклучно со 27.09.2019 година, вкупниот број на регистрирани случаи на мали сипаници во републиката изнесува 1.900, со стапка на заболување од 91,8 на 100.000 жители. Сеуште е во…

Прочитај Повеќе