Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот, заклучно со 28.6.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 21-28.06.2020 Тестирани се вкупно 8.413 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 1.103 нови позитивни случаи од 26 градови во државата (Табела 1).…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 28.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 28.6.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 660 105 0 0 660 105 16%…

Прочитај Повеќе

ВОДА, САНИТАЦИЈА, ХИГИЕНА И УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ЗА ВРЕМЕ НА ВИРУСОТ COVID-19

Ова привремено упатство ги надополнува документите за превенција и контрола на инфекција (IPC) со сумирање на насоки на СЗО за вода, санитација и медицински отпад, релевантни за вируси, вклучително и коронавируси. Наменет е за практичари и даватели на услуги за…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 27.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 27/06/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 396 80 0 0 396 80 20%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 26.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 26/06/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 527 85 0 0 527 85 16%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 25.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 25/06/2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 476 94 0 0 476 94 20%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 24.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 24.6.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 634 84 0 0 634 84 13%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 23.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 23.6.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 506 61 0 0 506 61 12%…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 22.6.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 22.6.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 533 54 0 0 533 54 10%…

Прочитај Повеќе