Контрола на инфекцијата и превенција на COVID-19-Лична заштитна опрема за здравствените работници

Здравствените работници се наоѓаат во групата на работници во првата линија на одговор кога станува збор за откривање, надгледување, дијагноза и лекување на пациентите со КОВИД-19. Примената на соодветна лична заштитна опрема (ЛЗО) е еден од предусловите не само за контрола на ширење на инфекцијата и превенција, туку и за заштита на здравствените работници од можната инфекција. Правилното користење, ставање и симнување на задолжителниот сет на ЛЗО за здравствените работници е прикажано на илустрацијата во прилог

 

flaer

 

 

 

Лична заштитна опрема за здравствените работници

 
flaer