Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

2011

Болнички морбидитет во Републичка Македонија,  2011

korica BM2011

Регистар за шеќерна болест, 2011

korica secerna2011

Амблулантно поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2011

korica ambp 2011

 

2009

Амблулантно поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2009

amb2009_1  amb2009_2

Болнички морбидитет во Републичка Македонија,  2009

bmb_2009