Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

2011

Морталитет во Република Македонија, 2011

korica Moratlitet 2011

 

2009

Морталитет во Република Македонија, 2009

mrt2009

 

2008

Морталитет во Република Македонија и држави во европски регион, 2008

mort2008