Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

Здравствена карта на Република Македонија за 2012 година

zk1 2012zk2 2012zk3 2012

Здравствена карта на Република Македонија за 2010 година

zk2010_mk1zk2010_mk2zk2010_mk3

Здравствена карта на Република Македонија за 2009 година

zk2009 _1 zk2009 _2 zk2009 _3

Здравствена карта на Република Македонија за 2008 година

zk2_2008 zk2_2008 zk3_2008

Здравствена карта на Република Македонија за 2007 година

zk1_2007 zk2_2007 zk3_2007

Здравствена карта на Република Македонија за 2006 година

zk1_2006 zk2_2006 zk3_2006

Здравствена карта на Република Македонија за 2003,2004,2005 година

zk1_2003-2005 zk2_2003-2005 zk3_2003-2005