ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Европска недела на имунизација

Реализација на задолжителната вакцинација на населението во Република Македонија 2017 (ppt)

 

Грип сезона 2017/2018

 

Морбили

 

 

Хеморагични трески

 

Хепатит

 

Зика

 

Маларија

 

Туберкулоза

 

ХИВ/СИДА

 

Туларемија

 

MERS-COV

 

Листериоза

  

Вектор преносливи болести

 

Ебола

 

Полиомиелитис (Детска Парализа)

 

 

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Контрацепција

Аерозагадување

 

Исхрана

 

Топлотни бранови

 

 

Рак

 

Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

 Дијабет (Шеќерна болест)

 

 

Светски денови