ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

Грип сезона 2018/2019

     1. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (41 недела, до 14.10.2018) 18/10/2018
     2. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (42 недела, до 21.10.2017) 25/10/2018
     3. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (43 недела, до 28.10.2018) 01/11/2018
     4. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018) 09/11/2018
     5. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (45 недела, до 11.11.2018) 15/11/2018
     6. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (46 недела, до 18.11.2018) 22/11/2018
     7. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (47 недела, до 25.11.2018) 30/11/2018
     8. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (48 недела, до 02.12.2018)
     9. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (49 недела, до 09.12.2018) 
     10. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (51 недела, до 23.12.2018) 12/27/2018
     11. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (52 недела, до 30.12.2018) 01/03/2019
     12. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (1 недела, до 06.01.2019) 01/10/2019
     13. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (2 недела, до 13.01.2019) 01/17/2019
     14. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (3 недела, до 20.01.2019) 30/11/2018
     15. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (4 недела, до 28.01.2018)
     16. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (5-та недела, до 03.02.2019)
     17. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (6-та недела, до 10.02.2019)
     18. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (7-ма недела, до 17.02.2019) 02/21/2019
     19. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (8-ма недела, до 24.02.2019)
     20. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (9 недела, до 04.03.2018)
     21. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (10-та недела, до 10.03.2019)
     22. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (11-та недела, до 17.03.2019)
     23. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (12-та недела, до 24.03.2019
     24. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (13-та недела, до 31.03.2019)
     25. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (14-та недела, до 7.04.2019) 04/11/2019
     26. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (15-та недела, до 19.04.2019) 
     27. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (17-та недела, до 28.04.2019) 05/02/2019
     28. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (18-та недела, до 05.05.2019) 05/09/2019
     29. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (19-та недела, до 12.05.2019) 05/16/2019
     30. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 – Завршна информација - 05/23/2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 16.07.2018 20/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар 21/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – мали сипаници 30/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 04/08/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на ПЕ Дебар заклучно со 23.08.2018 24/08/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 28.12.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија  заклучно со 04.01.2019 01/04/2019

МАЛИ СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ) 04/01/2019

ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 18.01.201

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Р. Македонија во тек на 2018 година

ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 01.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 08.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 15.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 22.02.2019 г.

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Македонија во 2018-2019 година, до 01.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018-2019 година, до 08.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018-2019 година, 15.03.2019

Краток преглед на епидемиолошката состојба со мали сипаници во Република Северна Македонија, заклучно со 22.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 29.03.2019 03/29/2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 05.04.2019
ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 12.04.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 19.04.2019

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 25.04.2019

 

 

Исипни трески (Мајмунски сипаници)

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за појава на први случаи на „мајмунски сипаници“ во Европа 26/09/2018

 

Хеморагични трески (Западно-нилска треска)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ 15/08/2018

 

Светски денови

СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА 26/09/2018

29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО 01/10/2018

Глобалниот ден за миење раце (15.10.2018) 16/10/2018

Светски ден на тоалетите – 19 ноември 19/11/2018

Одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотици во Р. Македонија 30/11/2018

Краток преглед на остварените резултати согласно програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година 30/11/2018

3 Декември, Меѓународен  ден на лицата со посебни потреби 03/12/2018

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2019

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Светски ден на здравјето 2019

КАМПАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАКОТ НА КОЖА – МЕЛАНОМ 05/06/2019

10 МАЈ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ФИЗИЧКАТА АКТИВНОСТ 05/10/2019

 

 

 

Европска недела на имунизација

Реализација на задолжителната вакцинација на населението во Република Македонија 2017 (ppt)

 

Грип сезона 2017/2018

51 недела, до 24.12.2017

50 недела, до 17.12.2017

49 недела, до 10.12.2017

48 недела, до 03.12.2017

47 недела, до 26.11.2017

46 недела, до 19.11.2017

45 недела, до 12.11.2017

(44 недела, до 05.11.2017) 

(43 недела, до 29.10.2017)

(42 недела, до 22.10.2017)

(41 недела, до 15.10.2017)

(40 недела, до 08.10.2017)

Информации за грип

Заштита од пренесување на грип и на него слични заболувања во услови на домашно лекување

ГРИПОТ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД И КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ ОД НЕГО

Информации за вакцинација против сезонски грип

52 недела, до 31.12.2017

1 недела

2 недела

3 недела

4 недела

5 недела

6 недела

7 недела

8 недела

9 недела

10 недела

11 недела

12 недела

13 недела

14 недела

15 недела

16 недела

17 недела

18 недела

19 недела

20 недела

 

Морбили

Мали сипаници и како да се заштитите

ИНФОРМАЦИЈА за состојба со мали сипаници во  Република Македонија заклучно со 20.10.2017

ИНФОРМАЦИЈА за состојба со мали сипаници во  Република Македонија во 2017 година, заклучно со 27.10.2017

ИНФОРМАЦИЈА за состојба со мали сипаници во  Република Македонија во 2017 година, заклучно со 03.11.2017 

 

 

Хеморагични трески

Конго-кримска хеморагична треска – информации за населението

Хеморагична треска со бубрежен синдром – информации за јавноста

 

Хепатит

28 јули 2017 – Светски ден  во борба против хепатитисот

Вирусен хепатитис А – “болест на нечисти раце“

 

Зика

Листа на земји со автохтони случаи на Зика 16.12.2016

 

Маларија

Извештај за маларија во Грција

Светски ден на маларија – 25.04.2016

Светски ден за борба против маларија – 25 април

 

 

ХИВ/СИДА

1 Декември 2017, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

СОСТОЈБА СО ХИВ/СИДА ВО СВЕТСКИ, ЕВРОПСКИ РАМКИ И Р. МАКЕДОНИЈА, ВО 2016 ГОДИНА

1 Декември, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

Факти за ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година

Состојба со ХИВ/СИДА во Р.Македонија заклучно со 29.11.2013

 

Туларемија

Едукативен материјал за туларемија

Информација за состојбата на појава на туларемија во Република Македонија

ТУЛАРЕМИЈА

 

MERS-COV

Привремен  совет за патниците во врска со блиско-источниот респираторен синдром-корона вирус (MERS-CoV)

Информации за MERS-CoV

 

Листериоза

Листериоза-информативно едукативен материјал

  

Вектор преносливи болести

Болести кои се пренесуваат преку вектори и нивна превенција

 

Ебола

Ебола вирусна болест – Проценка на ризик при патување и транспорт: Препораки за јавно-здравствените власти и транспортниот сектор

Прирачник безбедност и здравје на здравствени работници професионално изложени на ебола

 

Полиомиелитис (Детска Парализа)

СОСТОЈБА СО ПОЛИОМИЕЛИТИС ВО СВЕТОТ

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО – превентивни мерки за заштита од полиомиелитис – детска парализа

ПОЛИОМИЕЛИТИС (ДЕТСКА ПАРАЛИЗА)

 

Туберкулоза

 

 

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Контрацепција

Светски ден на контрацепција 26 септември

Аерозагадување

Информација за состојба на  аерозагадувањето во градовите во Р.Македонија и можните ризици по здравјето на населението

ВЛИЈАНИЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ОТВОРЕНО – НОВА АЛАТКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК

 

Исхрана

 

Препораки за храна во летниот период

Болести поврзани со храната – јавно здравствен предизвик

Совети за постапување со храната во жешките летни денови

 

Топлотни бранови

Како да се справите со високите температури?

 

Препораки за заштита на здравјето на населението од топлотни бранови

 

 

Рак

4 Февруари 2018 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2017 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2016 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2015 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2014 Светски ден за борба против ракот

4 февруари 2013 Светски ден на борба против ракот

Високата консумација на црвено месо и неговите преработки го зголемуваат ризикот за рак на дебело црево

КАМПАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАКОТ НА КОЖА – МЕЛАНОМ

Септември, месец посветен на Ракот на грлото на матката

Меланом

Кампања – меланом

 

 

Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

 Дијабет (Шеќерна болест)

14 НОЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН ПРОТИВ ДИЈАБЕТ

ДИЈАБЕТ (ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ)

14 Ноември – Светски ден на Дијабетесот

Дијабет

Кои се ризиците од дијабет кај децата?

 

 

Светски денови

Светски ден за безбедност и здравје на работа

Светски ден без тутун

Светски ден за борба против ракот 2018

Меѓународен ден на жената – 8 Март

Светски ден на водата 2018

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2018

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 2018