2020

КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот (17.03.2020)

Состојба со COVID-19 во светот (16.03.2020)

Состојба со COVID-19 во светот (15.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (14.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (13.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (12.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (11.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (10.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (09.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (заклучно со 05.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот ( заклучно со 04.03.2020)
Состојба со COVID-19 во светот (заклучно со 03.03.2020)

Состојба со COVID-19 во светот (заклучно со 02.03.2020)
 

ГРИП СЕЗОНА 2019/2020  (1-20 недела 2020)

 

 

ГРИП СЕЗОНА 2019/2020 (40-52 недела 2019)

 

 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

ГРИП

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 – ЗАВРШНА ИНФОРМАЦИЈА – 

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018 – ЗАВРШНА ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРИП

ЗАШТИТА ОД ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ГРИП И НА НЕГО СЛИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО УСЛОВИ НА ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

ГРИПОТ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД И КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ ОД НЕГО

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКИ ГРИП

 

ИСИПНИ ТРЕСКИ (МАЈМУНСКИ СИПАНИЦИ)

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А ЗА ПОЈАВА НА ПРВИ СЛУЧАИ НА „МАЈМУНСКИ СИПАНИЦИ“ ВО ЕВРОПА 26/09/2018

 

ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ (ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ 15/08/2018

 

МОРБИЛИ

МАЛИ СИПАНИЦИ И КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО МАЛИ СИПАНИЦИ ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 03.11.2017 

 

ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ

КОНГО-КРИМСКА ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА – ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА СО БУБРЕЖЕН СИНДРОМ – ИНФОРМАЦИИ ЗА ЈАВНОСТА

 

ХЕПАТИТ

28 ЈУЛИ 2017 – СВЕТСКИ ДЕН  ВО БОРБА ПРОТИВ ХЕПАТИТИСОТ

ВИРУСЕН ХЕПАТИТИС А – “БОЛЕСТ НА НЕЧИСТИ РАЦЕ“

 

ЗИКА

ЛИСТА НА ЗЕМЈИ СО АВТОХТОНИ СЛУЧАИ НА ЗИКА 16.12.2016

 

МАЛАРИЈА

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАЛАРИЈА ВО ГРЦИЈА

СВЕТСКИ ДЕН НА МАЛАРИЈА – 25.04.2016

СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ МАЛАРИЈА – 25 АПРИЛ

 

 

ХИВ/СИДА

1 ДЕКЕМВРИ 2017, СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ХИВ/СИДА

СОСТОЈБА СО ХИВ/СИДА ВО СВЕТСКИ, ЕВРОПСКИ РАМКИ И Р. МАКЕДОНИЈА, ВО 2016 ГОДИНА

1 ДЕКЕМВРИ, СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ХИВ/СИДА

ФАКТИ ЗА ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

СОСТОЈБА СО ХИВ/СИДА ВО Р.МАКЕДОНИЈА ЗАКЛУЧНО СО 29.11.2013

 

ТУЛАРЕМИЈА

ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ТУЛАРЕМИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА НА ПОЈАВА НА ТУЛАРЕМИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТУЛАРЕМИЈА

 

MERS-COV

ПРИВРЕМЕН  СОВЕТ ЗА ПАТНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО БЛИСКО-ИСТОЧНИОТ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ-КОРОНА ВИРУС (MERS-COV)

ИНФОРМАЦИИ ЗА MERS-COV

 

ЛИСТЕРИОЗА

ЛИСТЕРИОЗА-ИНФОРМАТИВНО ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ

 

ВЕКТОР ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ

БОЛЕСТИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ПРЕКУ ВЕКТОРИ И НИВНА ПРЕВЕНЦИЈА

 

ЕБОЛА

ЕБОЛА ВИРУСНА БОЛЕСТ – ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ПРИ ПАТУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ: ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИТЕ ВЛАСТИ И ТРАНСПОРТНИОТ СЕКТОР

ПРИРАЧНИК БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА ЕБОЛА

 

ПОЛИОМИЕЛИТИС (ДЕТСКА ПАРАЛИЗА)

СОСТОЈБА СО ПОЛИОМИЕЛИТИС ВО СВЕТОТ

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО – ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЛИОМИЕЛИТИС – ДЕТСКА ПАРАЛИЗА

ПОЛИОМИЕЛИТИС (ДЕТСКА ПАРАЛИЗА)

 

 

МАЛИ СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ) 2019

 

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Контрацепција

Светски ден на контрацепција 26 септември

Аерозагадување

Информација за состојба на  аерозагадувањето во градовите во Р.Македонија и можните ризици по здравјето на населението

ВЛИЈАНИЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ОТВОРЕНО – НОВА АЛАТКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК

 

Исхрана

 

Препораки за храна во летниот период

Болести поврзани со храната – јавно здравствен предизвик

Совети за постапување со храната во жешките летни денови

 

Топлотни бранови

Како да се справите со високите температури?

 

Препораки за заштита на здравјето на населението од топлотни бранови

 

 

Рак

4 Февруари 2018 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2017 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2016 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2015 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2014 Светски ден за борба против ракот

4 февруари 2013 Светски ден на борба против ракот

Високата консумација на црвено месо и неговите преработки го зголемуваат ризикот за рак на дебело црево

КАМПАЊА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАКОТ НА КОЖА – МЕЛАНОМ

Септември, месец посветен на Ракот на грлото на матката

Меланом

Кампања – меланом

 

Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

 Дијабет (Шеќерна болест)

14 НОЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН ПРОТИВ ДИЈАБЕТ

ДИЈАБЕТ (ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ)

14 Ноември – Светски ден на Дијабетесот

Дијабет

Кои се ризиците од дијабет кај децата?

 

 

Светски денови 2018

Светски ден за безбедност и здравје на работа

Светски ден без тутун

Светски ден за борба против ракот 2018

Меѓународен ден на жената – 8 Март

Светски ден на водата 2018

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2018

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 2018