Грип – сезона 2016/2017

Зика

 

Маларија

Туберкулоза

Грип сезона 2015-2016  

Аерозагадување

 

ХИВ/СИДА

Исхрана

Топлотни бранови

Рак

 

Туларемија

 

 MERS-COV

Листериоза

Жолтица-Хепатит А

Вектор преносливи болести

Морбили

Морбили Информации за населението

Ебола

Малигни неоплазми

     4 Февруари 2015 Светски ден за борба против ракот

4 Февруари 2014 Светски ден за борба против ракот

4 февруари 2013 Светски ден на борба против ракот

4 Февруари 2012 Светски ден за борба против ракот

Полиомиелитис (Детска Парализа)

СОСТОЈБА СО ПОЛИОМИЕЛИТИС ВО СВЕТОТ
ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО – превентивни мерки за заштита од полиомиелитис – детска парализа
 ПОЛИОМИЕЛИТИС (ДЕТСКА ПАРАЛИЗА)

 

Западно нилска треска

Информација (Западно Нилска треска – 16.10.2012)
Информација (Западно Нилска треска – 08.10.2012)

Причини за смрт

Најчести причини за смрт во Република Македонија

 Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

Дијабет (Шеќерна болест)

ДИЈАБЕТ (ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ)

 

Варичела

Варичела (овчи сипаници) во Република Македонија во 2012 година

Escherichia coli

Escherichia coli

 

 

 Грип   

Заштита од пренесување на грип и на него слични заболувања во услови на домашно лекување