ÇFARË ËSHTË MRSA?

MRSA qëndron për Staphylococcus aureus rezistent ndaj meticillinës, bakterie të llojit të  Staphylococcus aureus e cila ka zhvilluar reyistencë ndaj meticilinës (lloj i penicilinës) dhe antibiotikëve të terë që përdoren për shërimin e infeksioneve me stafilokoke. Staphylococcus aureus është bakterie…

Continue Reading