Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 07/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 298 22 0 0 298 22
2 QSHP Shkup 21 5 0 0 21 5
3 Avicena (skrining) 167 9 0 0 167 9
4 Biotek (privat) 207 7 0 0 207 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 216 8 0 0 216 8
6 Sistina (privat) 172 6 0 0 172 6
7 LAOR 57 2 0 0 57 2
8 ASHAM 154 33 0 0 154 33
9 Mjekësia ligjore 30 0 0 0 30 0
10 QSHP Manastir 38 5 0 0 38 5
11 KSIGJF 10 1 0 0 10 1
12 KGJA 14 1 0 0 14 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1384 99 0 0 1384 99
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 159387 15226 4982 24 154405 15202
1 ISHP- Virusologjia 71084 8446 3226 22 67858 8424
2 QSHP Shkup 1970 223 0 0 1970 223
3 Avicena (skrining) 13424 1116 0 0 13424 1116
4 Biotek (privat) 15690 751 0 0 15690 751
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21351 1414 0 0 21351 1414
6 Sistina (privat) 16515 765 0 0 16515 765
7 Laor 1006 54 0 0 1006 54
8 ASHAM 11673 1794 1756 2 9917 1792
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 531 7 0 0 531 7
11 QSHP Manastir 3777 440 0 0 3777 440
12 KSIGJF 852 102 0 0 852 102
13 KGJA 752 26 0 0 752 26
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 33 1 48 6156 996,7 248 40,2 4,0% 5333 575
2 Kumanovë 7 25 1548 1084,9 64 44,9 4,1% 1253 231
3 Dibër 1 260 936,8 13 46,8 5,0% 220 27
4 Shtip 5 11 1187 2253,5 23 43,7 1,9% 1074 90
5 Prilep 6 9 531 557,1 30 31,5 5,6% 362 139
6 Tetovë 4 2 23 1258 629,7 80 40,0 6,4% 1074 104
7 Strugë 2 1 8 595 876,9 51 75,2 8,6% 489 55
8 Veles 2 280 422,6 14 21,1 5,0% 244 22
9 Manastir 6 4 231 226,6 6 5,9 2,6% 183 42
10 Ohër 14 2 2 376 670,1 13 23,2 3,5% 306 57
11 Kavadar 22 190 441,5 2 4,6 1,1% 163 25
12 Gostivar 1 21 824 688,0 41 34,2 5,0% 669 114
13 Gjevgjeli** 1 4 74 215,2 0 0,0 0,0% 31 43
14 Strumicë 1 83 87,6 3 3,2 3,6% 49 31
15 Kriva Pallankë 1 1 61 255,0 2 8,4 3,3% 40 19
16 Radovish 1 47 144,1 1 3,1 2,1% 39 7
17 Krushevë 17 178,4 2 21,0 11,8% 14 1
18 Koçan 6 2 166 346,0 4 8,3 2,4% 125 37
19 Probishtip 90 588,2 0 0,0 0,0% 75 15
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 3 80 714,5 4 35,7 5,0% 63 13
22 Pehçevë 2 38 761,1 0 0,0 0,0% 12 26
23 Berovë 6 68 523,0 2 15,4 2,9% 31 35
24 Vallandovë 1 9 75,9 0 0,0 0,0% 8 1
25 Vinicë 1 2 83 427,2 1 5,1 1,2% 55 27
26 Dellçevë 6 1 4 108 449,2 3 12,5 2,8% 28 77
27 Kratovë 2 24 250,8 0 0,0 0,0% 18 6
28 Sveti Nikole 10 301 1467,4 1 4,9 0,3% 273 27
29 Kërçovë 3 286 500,4 14 24,5 4,9% 230 42
30 Prespë 147 899,0 5 30,6 3,4% 142 0
31 Negotinë* 3 48 204,5 2 8,5 4,2% 41 5
Gjithsej 99 8 214 15226 735,8 631 30,5 4,1% 12700 1895

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 11 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 99
Gazi Babë 72
Karposh 63
Qendër 62
Kisella Voda 57
Çair 55
Butel 36
Gjorçe Petrov 34
Shuto Orizare 23
Studeniçan 17
Saraj 16
Ilinden 11
Haraçinë 10
Te huaj 6
Sopishte 4
Petrovec 4
3
Çuçer Sandevë 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 575

 

=