Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 15/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 525 92 0 0 525 92
2 QSHP Shkup 40 5 0 0 40 5
3 Avicena (skrining) 254 14 0 0 254 14
4 Biotek (privat) 154 7 0 0 154 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 175 9 0 0 175 9
6 Sistina (privat) 165 6 0 0 165 6
7 LAOR 50 3 0 0 50 3
8 ASHAM 91 15 0 0 91 15
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 76 11 0 0 76 11
11 KSIGJF 8 1 0 0 8 1
12 KGJA 17 0 0 0 17 0
13 SINLAB 166 0 0 0 166 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1721 163 0 0 1721 163
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 169481 16088 4982 24 164499 16064
1 ISHP- Virusologjia 73794 8837 3226 22 70568 8815
2 QSHP Shkup 2189 258 0 0 2189 258
3 Avicena (skrining) 15219 1178 0 0 15219 1178
4 Biotek (privat) 16840 803 0 0 16840 803
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22552 1471 0 0 22552 1471
6 Sistina (privat) 17729 836 0 0 17729 836
7 Laor 1346 74 0 0 1346 74
8 ASHAM 12338 1915 1756 2 10582 1913
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 580 7 0 0 580 7
11 QSHP Manastir 4170 480 0 0 4170 480
12 KSIGJF 925 113 0 0 925 113
13 Sinlab 856 28 0 0 856 28
14 KGJA 181 0 0 0 181 0
Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 33 1 46 6406 1037.2 252 40.8 3.9% 5628 526
2 Kumanovë 17 13 1628 1141.0 65 45.6 4.0% 1363 200
3 Dibër 3 271 976.4 13 46.8 4.8% 220 38
4 Shtip 5 7 1214 2304.8 24 45.6 2.0% 1122 68
5 Prilep 7 12 574 602.2 34 35.7 5.9% 415 125
6 Tetovë 13 3 1325 663.3 81 40.5 6.1% 1118 126
7 Strugë 3 2 2 633 932.9 55 81.1 8.7% 513 65
8 Veles 6 1 295 445.2 15 22.6 5.1% 258 22
9 Manastir 4 1 3 253 248.2 7 6.9 2.8% 195 51
10 Ohër 2 4 398 709.3 18 32.1 4.5% 326 54
11 Kavadar 5 4 207 481.0 2 4.6 1.0% 174 31
12 Gostivar 8 1 12 865 722.2 47 39.2 5.4% 731 87
13 Gjevgjeli** 3 92 267.5 0 0.0 0.0% 36 56
14 Strumicë 18 1 130 137.2 7 7.4 5.4% 57 66
15 Kriva Pallankë 2 2 86 359.6 3 12.5 3.5% 47 36
16 Radovish 2 54 165.6 2 6.1 3.7% 41 11
17 Krushevë 18 188.9 2 21.0 11.1% 14 2
18 Koçan 11 1 3 202 421.1 5 10.4 2.5% 137 60
19 Probishtip 1 2 98 640.5 0 0.0 0.0% 79 19
20 Demir Hisar 1 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 2 2 86 768.1 5 44.7 5.8% 70 11
22 Pehçevë 2 42 841.2 0 0.0 0.0% 21 21
23 Berovë 3 74 569.1 2 15.4 2.7% 48 24
24 Vallandovë 2 1 13 109.7 0 0.0 0.0% 9 4
25 Vinicë 2 96 494.2 2 10.3 2.1% 66 28
26 Dellçevë 7 4 135 561.5 3 12.5 2.2% 56 76
27 Kratovë 1 24 250.8 0 0.0 0.0% 20 4
28 Sveti Nikole 1 310 1511.3 1 4.9 0.3% 290 19
29 Kërçovë 3 3 294 514.4 14 24.5 4.8% 252 28
30 Prespë 2 155 954.0 5 30.6 3.2% 142 9
31 Negotinë* 2 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 163 7 132 16088 777.5 668 32.3 4.2% 13550 1870

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 24 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 83
Qendër 74
Gazi Babë 72
Karposh 71
Çair 49
Kisella Voda 48
Butel 33
Gjorçe Petrov 25
Saraj 15
Shuto Orizare 12
Studeniçan 9
Haraçinë 9
Ilinden 8
Petrovec 5
4
Te huaj 4
Çuçer Sandevë 2
Sopishte 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 526