Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 20/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 199 26 0 0 199 26
2 QSHP Shkup 26 2 0 0 26 2
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 112 11 0 0 112 11
6 Sistina (privat) 128 6 0 0 128 6
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
11 KSIGJF 1 0 0 0 1 0
12 KGJA 17 0 0 0 17 0
13 SINLAB 69 0 0 0 69 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 552 45 0 0 552 45
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 176017 16780 4982 24 171035 16756
1 ISHP- Virusologjia 75807 9188 3226 22 72581 9166
2 QSHP Shkup 2416 284 0 0 2416 284
3 Avicena (skrining) 16473 1233 0 0 16473 1233
4 Biotek (privat) 17364 830 0 0 17364 830
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23285 1542 0 0 23285 1542
6 Sistina (privat) 18455 873 0 0 18455 873
7 Laor 1581 89 0 0 1581 89
8 ASHAM 12684 1978 1756 2 10928 1976
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 610 7 0 0 610 7
11 QSHP Manastir 4397 518 0 0 4397 518
12 KSIGJF 957 117 0 0 957 117
13 KGJA 915 29 0 0 915 29
14 SINLAB 311 4 0 0 311 4
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 10 24 6585 1066.1 257 41.6 3.9% 5744 584
2 Kumanovë 4 8 1698 1190.0 68 47.7 4.0% 1423 207
3 Dibër 1 4 276 994.4 14 50.4 5.1% 226 36
4 Shtip 1 1 1 1232 2339.0 27 51.3 2.2% 1142 63
5 Prilep 1 1 6 618 648.4 37 38.8 6.0% 450 131
6 Tetovë 5 2 1381 691.3 84 42.1 6.1% 1124 173
7 Strugë 1 647 953.6 58 85.5 9.0% 527 62
8 Veles 309 466.4 15 22.6 4.9% 258 36
9 Manastir 1 272 266.9 7 6.9 2.6% 200 65
10 Ohër 405 721.8 18 32.1 4.4% 340 47
11 Kavadar 3 215 499.6 2 4.6 0.9% 180 33
12 Gostivar 4 7 907 757.3 48 40.1 5.3% 749 110
13 Gjevgjeli** 5 107 311.1 0 0.0 0.0% 47 60
14 Strumicë 2 175 184.8 10 10.6 5.7% 59 106
15 Kriva Pallankë 1 7 96 401.4 3 12.5 3.1% 62 31
16 Radovish 1 2 71 217.7 2 6.1 2.8% 46 23
17 Krushevë 20 209.9 2 21.0 10.0% 15 3
18 Koçan 9 1 2 264 550.3 6 12.5 2.3% 154 104
19 Probishtip 1 1 104 679.7 0 0.0 0.0% 82 22
20 Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 91 812.7 5 44.7 5.5% 74 12
22 Pehçevë 7 42 841.2 0 0.0 0.0% 31 11
23 Berovë 5 84 646.0 2 15.4 2.4% 56 26
24 Vallandovë 17 143.4 0 0.0 0.0% 9 8
25 Vinicë 4 98 504.5 3 15.4 3.1% 71 24
26 Dellçevë 1 145 603.1 6 25.0 4.1% 63 76
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 20 4
28 Sveti Nikole 1 1 316 1540.6 2 9.8 0.6% 295 19
29 Kërçovë 2 311 544.2 15 26.2 4.8% 258 38
30 Prespë 160 978.5 5 30.6 3.1% 142 13
31 Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 45 7 86 16780 811.0 700 33.8 4.2% 13949 2131

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit, 12 të huaj

**** 30 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 86
Qendër 78
Gazi Babë 74
Karposh 70
Çair 63
Kisella Voda 52
Gjorçe Petrov 38
Butel 33
Shuto Orizare 17
Saraj 16
Ilinden 15
Studeniçan 11
Haraçinë 9
Te huaj 6
Petrovec 6
Sopishte 3
Çuçer Sandevë 3
2
Zelenikovë 2
Gjithsej 584