Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 24/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 510 50 0 0 510 50
2 QSHP Shkup 21 1 0 0 21 1
3 Avicena (skrining) 132 6 0 0 132 6
4 Biotek (privat) 268 16 0 0 268 16
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 217 16 0 0 217 16
6 Sistina (privat) 342 9 0 0 342 9
7 LAOR 56 5 0 0 56 5
8 ASHAM 117 19 0 0 117 19
9 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
10 QSHP Manastir 53 1 0 0 53 1
11 KSIGJF 19 3 0 0 19 3
12 KGJA 21 1 0 0 21 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1768 127 0 0 1768 127
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 140093 13799 4982 24 135111 13775
1 ISHP- Virusologjia 65560 7765 3226 22 62334 7743
2 QSHP Shkup 1811 198 0 0 1811 198
3 Avicena (skrining) 10815 1005 0 0 10815 1005
4 Biotek (privat) 12974 667 0 0 12974 667
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 18733 1270 0 0 18733 1270
6 Sistina (privat) 13700 688 0 0 13700 688
7 Laor 312 38 0 0 312 38
8 ASHAM 10698 1585 1756 2 8942 1583
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 434 7 0 0 434 7
11 QSHP Manastir 3009 386 0 0 3009 386
12 KSIGJF 720 84 0 0 720 84
13 KGJA 565 18 0 0 565 18
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 38 1 19 5733 928,2 235 38,0 4,1% 4606 892
2 Kumanovë 23 1401 981,9 60 42,0 4,3% 979 362
3 Dibër 1 1 242 871,9 8 28,8 3,3% 157 77
4 Shtip 3 1111 2109,2 21 39,9 1,9% 829 261
5 Prilep 15 414 434,3 24 25,2 5,8% 312 78
6 Tetovë 8 1197 599,2 76 38,0 6,3% 940 181
7 Strugë 2 547 806,2 48 70,7 8,8% 357 142
8 Veles 5 264 398,4 14 21,1 5,3% 212 38
9 Manastir 1 3 197 193,3 6 5,9 3,0% 138 53
10 Ohër 1 326 581,0 10 17,8 3,1% 256 60
11 Kavadar 1 11 170 395,0 2 4,6 1,2% 78 90
12 Gostivar 12 2 22 752 627,9 34 28,4 4,5% 418 300
13 Gjevgjeli** 42 122,1 0 0,0 0,0% 18 24
14 Strumicë 1 58 61,2 3 3,2 5,2% 32 23
15 Kriva Pallankë 1 37 154,7 1 4,2 2,7% 25 11
16 Radovish 40 122,7 1 3,1 2,5% 28 11
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 14 0
18 Koçan 134 279,3 4 8,3 3,0% 100 30
19 Probishtip 3 79 516,3 0 0,0 0,0% 55 24
20 Demir Hisar 1 60 716,2 1 11,9 1,7% 33 26
21 Makedonski Brod 69 616,2 3 26,8 4,3% 30 36
22 Pehçevë 2 12 240,3 0 0,0 0,0% 6 6
23 Berovë 3 42 323,0 2 15,4 4,8% 7 33
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 7 0
25 Vinicë 1 64 329,4 0 0,0 0,0% 22 42
26 Dellçevë 3 38 158,1 1 4,2 2,6% 4 33
27 Kratovë 16 167,2 0 0,0 0,0% 14 2
28 Sveti Nikole 3 278 1355,3 1 4,9 0,4% 209 68
29 Kërçovë 2 263 460,2 10 17,5 3,8% 155 98
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 1 1 1 44 187,5 2 8,5 4,5% 28 14
Gjithsej 127 5 60 13799 666,9 573 27,7 4,2% 10210 3016

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 7 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 117
Gazi Babë 108
Aerodrom 104
Karposh 95
Kisella Voda 94
Qendër 84
Gjorçe Petrov 67
Butel 68
Shuto Orizare 38
Saraj 23
Studeniçan 20
Haraçinë 18
Ilinden 13
Sopishte 7
Petrovec 8
Çuçer Sandevë 7
Të huaj 4
Zelenikovë 4
3
Gjithsej 892