Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 26/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 488 86 0 0 488 86
2 QSHP Shkup 24 13 0 0 24 13
3 Avicena (skrining) 297 17 0 0 297 17
4 Biotek (privat) 87 3 0 0 87 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 72 5 0 0 72 5
6 Sistina (privat) 106 9 0 0 106 9
7 LAOR 61 2 0 0 61 2
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 58 11 0 0 58 11
11 KSIGJF 0 0 0 0 0 0
12 KGJA 16 1 0 0 16 1
13 SINLAB 15 1 0 0 15 1
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1224 148 0 0 1224 148
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 185321 17629 4982 24 180339 17605
1 ISHP- Virusologjia 78389 9566 3226 22 75163 9544
2 QSHP Shkup 2747 329 0 0 2747 329
3 Avicena (skrining) 18485 1341 0 0 18485 1341
4 Biotek (privat) 18292 876 0 0 18292 876
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24177 1585 0 0 24177 1585
6 Sistina (privat) 19326 926 0 0 19326 926
7 Laor 1887 98 0 0 1887 98
8 ASHAM 13283 2086 1756 2 11527 2084
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 670 8 0 0 670 8
11 QSHP Manastir 4737 555 0 0 4737 555
12 KSIGJF 978 120 0 0 978 120
13 KGJA 1018 34 0 0 1018 34
14 SINLAB 570 17 0 0 570 17
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 50 15 6881 1114,1 259 41,9 3,8% 5938 684
2 Kumanovë 4 5 1745 1222,9 70 49,1 4,0% 1493 182
3 Dibër 2 284 1023,2 15 54,0 5,3% 227 42
4 Shtip 2 6 1251 2375,0 27 51,3 2,2% 1171 53
5 Prilep 9 1 3 667 699,8 39 40,9 5,8% 500 128
6 Tetovë 11 3 1424 712,8 87 43,6 6,1% 1163 174
7 Strugë 2 664 978,6 59 87,0 8,9% 547 58
8 Veles 2 1 319 481,5 15 22,6 4,7% 270 34
9 Manastir 6 4 296 290,4 8 7,8 2,7% 229 59
10 Ohër 5 421 750,3 20 35,6 4,8% 357 44
11 Kavadar 6 1 236 548,4 2 4,6 0,8% 185 49
12 Gostivar 3 1 6 928 774,8 51 42,6 5,5% 774 103
13 Gjevgjeli** 1 125 363,5 0 0,0 0,0% 72 53
14 Strumicë 6 4 233 246,0 12 12,7 5,2% 71 150
15 Kriva Pallankë 3 2 107 447,4 4 16,7 3,7% 74 29
16 Radovish 1 2 76 233,1 4 12,3 5,3% 54 18
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 15 3
18 Koçan 18 1 6 340 708,8 8 16,7 2,4% 183 149
19 Probishtip 110 718,9 0 0,0 0,0% 89 21
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 92 821,6 5 44,7 5,4% 74 13
22 Pehçevë 43 861,2 0 0,0 0,0% 40 3
23 Berovë 11 102 784,4 2 15,4 2,0% 62 38
24 Vallandovë 1 31 261,6 0 0,0 0,0% 9 22
25 Vinicë 108 555,9 4 20,6 3,7% 75 29
26 Dellçevë 159 661,3 6 25,0 3,8% 68 85
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 24 0
28 Sveti Nikole 6 341 1662,4 2 9,8 0,6% 302 37
29 Kërçovë 5 324 566,9 15 26,2 4,6% 270 39
30 Prespë 164 1002,9 5 30,6 3,0% 143 16
31 Negotinë* 1 53 225,8 2 8,5 3,8% 45 6
Gjithsej 148 3 65 17629 852,0 725 35,0 4,1% 14581 2323

*12 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 109
Qendër 96
Karposh 83
Gazi Babë 80
Kisella Voda 79
Çair 59
Gjorçe Petrov 50
Butel 31
Ilinden 28
Shuto Orizare 17
Saraj 12
Studeniçan 9
Te huaj 7
Petrovec 7
Haraçinë 5
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 3
Zelenikovë 2
2
Gjithsej 684