Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 23/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 422 61 0 0 422 61
2 QSHP Shkup 11 0 0 0 11 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 182 5 0 0 182 5
6 Sistina (privat) 137 4 0 0 137 4
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 92 5 0 0 92 5
11 KSIGJF 7 2 0 0 7 2
12 KGJA 9 1 0 0 9 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 860 78 0 0 860 78
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 138325 13673 4982 24 133343 13649
1 ISHP- Virusologjia 65050 7715 3226 22 61824 7693
2 QSHP Shkup 1790 197 0 0 1790 197
3 Avicena (skrining) 10683 999 0 0 10683 999
4 Biotek (privat) 12706 651 0 0 12706 651
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 18516 1254 0 0 18516 1254
6 Sistina (privat) 13358 679 0 0 13358 679
7 Laor 256 33 0 0 256 33
8 ASHAM 10581 1566 1756 2 8825 1564
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 422 7 0 0 422 7
11 QSHP Manastir 2956 385 0 0 2956 385
12 KSIGJF 701 82 0 0 701 82
13 KGJA 544 17 0 0 544 17
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 28 13 5697 922,4 234 37,9 4,1% 4587 876
2 Kumanovë 5 1 1379 966,4 60 42,0 4,4% 979 340
3 Dibër 4 241 868,3 8 28,8 3,3% 156 77
4 Shtip 1108 2103,5 21 39,9 1,9% 829 258
5 Prilep 8 1 399 418,6 24 25,2 6,0% 312 63
6 Tetovë 4 1 1188 594,7 76 38,0 6,4% 940 172
7 Strugë 545 803,2 48 70,7 8,8% 357 140
8 Veles 2 259 390,9 14 21,1 5,4% 212 33
9 Manastir 1 196 192,3 6 5,9 3,1% 135 55
10 Ohër 1 325 579,2 10 17,8 3,1% 256 59
11 Kavadar 2 170 395,0 2 4,6 1,2% 67 101
12 Gostivar 8 2 9 740 617,9 32 26,7 4,3% 396 312
13 Gjevgjeli** 42 122,1 0 0,0 0,0% 18 24
14 Strumicë 57 60,2 3 3,2 5,3% 32 22
15 Kriva Pallankë 37 154,7 0 0,0 0,0% 25 12
16 Radovish 1 40 122,7 1 3,1 2,5% 28 11
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 14 0
18 Koçan 2 2 134 279,3 4 8,3 3,0% 100 30
19 Probishtip 1 76 496,7 0 0,0 0,0% 55 21
20 Demir Hisar 60 716,2 1 11,9 1,7% 32 27
21 Makedonski Brod 1 3 69 616,2 3 26,8 4,3% 30 36
22 Pehçevë 10 200,3 0 0,0 0,0% 6 4
23 Berovë 4 39 299,9 2 15,4 5,1% 7 30
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 7 0
25 Vinicë 63 324,3 0 0,0 0,0% 22 41
26 Dellçevë 3 34 141,4 1 4,2 2,9% 4 29
27 Kratovë 16 167,2 0 0,0 0,0% 14 2
28 Sveti Nikole 1 275 1340,7 1 4,9 0,4% 209 65
29 Kërçovë 3 9 263 460,2 10 17,5 3,8% 153 100
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 2 42 179,0 1 4,3 2,4% 27 14
Gjithsej 78 4 40 13673 660,8 568 27,5 4,2% 10150 2955

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 7 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 114
Gazi Babë 109
Aerodrom 105
Karposh 93
Kisella Voda 93
Qendër 85
Gjorçe Petrov 67
Butel 68
Shuto Orizare 39
Saraj 21
Studeniçan 18
Haraçinë 18
Ilinden 13
Sopishte 8
Petrovec 8
Çuçer Sandevë 7
Të huaj 4
Zelenikovë 4
2
Gjithsej 876