Të vetëdijshëm për rreziqet ndaj shëndetit dhe biosigurinë nga sëmundjet që cilat përcillen nga vektorët, Instituti i shëndetit publik (ISHP) i Republikës së Maqedonisë në periudhën nga viti 2014-2017 u përfshi në projektin MediLabSecure (http://www.medilabsecure.com/project.html) të financuar nga BE. Ky projekt ka për qëllim të përmirësojë gatishmërinë për ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë së popullatës përmes

  • ndërtimit të një sistemi të integruar për mbikëqyrje,
  • përforcimit të kapaciteteve për identifikimin e rreziqeve potenciale,
  • harmonizimit dhe validimit të metodave për diagnostikim,
  • përforcimit të kapaciteteve për analizë entomologjike – për identifikim sistematik të vektorëve arbovirusal (çelësi për determinimin e mushkonjave dhe për kontrollim)
  • vlerësimit multidisciplinar të rrezikut nga infeksione të ndryshme të cilat i përcjellin vektorët,
  • implementimit të masave shëndetësore publike për kontrollimin e vektorëve në nivel shtetëror dhe rajonal duke krijuar rrjet të laboratorëve virusologjik mjekësorë dhe veterinarë, si dhe përmes entomologjisë mjekësore në 19 vende të zonës mesdhetare dhe rajonit të Detit të zi.

Në kuadër të projektit janë përgatitur materiale për edukimin e punonjësve shëndetësor, veterinerëve dhe popullatës së gjerë.

 

BROSHURA 1- VEKTORËT DHE SËMUNDJET

BROSHURA 2-Ç’ËSHTË VEKTOR

BROSHURA 3- CIKLI JETËSOR I INSEKTEVE

BROSHURA 4- MUSHKONJAT E LLOJIT AEDES (DENGA DHE ÇIKUNGUNIA)

BROSHURA 5- MUSHKONJAT E LLOJIT ANOPHELES (MALARIA)

BROSHURA 6- MUSHKONJAT E LLOJIT CULEX (ETHET E NILIT)

BROSHURA 7 – MIZAT E RËRËS PHLEBOTOMINAE (LEISHMANIOZA)

BROSHURA 8 – MIZAT CULICOIDES (SËMUNDJA E GJUHËS SË KALTËR)

BROSHURA 9 – AVANCIMI NË HULUMTIM

BROSHURA 10 – MIZAT E ZEZA SIMULIUM (ONHOCERKOZA)

BROSHURA 11 – MIZAT CE-CE (SËMUNDJA E GJUMIT)

BROSHURA 12 – MIZAT TRIATOMIAE (SËMUNDJA E SHAGASIT)

BROSHURA 13- MORRAT (ТIFO)

BROSHURA 14- PLESHTAT (KOLERA)

BROSHURA 15-SËMUNDJET QË PËRCILLEN PËRMES VEKTORËVE, NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GLOBALIZIMI

BROSHURA 16- RRIQNAT (SËMUNDJA E LAJM-IT)

BROSHURA 17-EKSPOZITË- VEKTORË, SËMUNDJE

 

 

 

Versionin në gjuhën angleze mund ta gjeni në linkun në vazhdim:

http://medilabsecure.com/resources_exhibition.html