Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 11.06.2020

Janë testuar gjithsej 1.045  materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 163, nga 17 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (52,8%).

 

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 86* 1
Kumanovë 23 0
Tetovë 17 1
Ohër 9 0
Strugë 5 0
Shtip 5 0
Dibër 3 0
Prilep 3 0
Sveti Nikole 2 0
Gostivar 2 0
Prespë 2 0
Gjevgjeli 1 0
Kriva Pallankë 1 0
Koçan 1 0
Makedonski Brod 1 0
Vallandovë 1 0
Negotinë 1 0
Gjithsej 163 2

 

*21 persona nga Shkupi ende janë nën hetim

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 38 raste pozitive, ndërsa sipas gjinisë 83 janë femra dhe 80 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 18 pacientë të rinj. Tek 43 persona është vërtetuar komorbiditet.

54 (33,1%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 12 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 2 raste të vdekjes, në Shkup dhe Tetovë, në moshë 53 dhe 60  vjet, me simptoma dhe që kanë qenë të shtruar në spital.  Tek njëri rast janë regjistruar komorbiditete, ndërsa të dy nuk kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 11.06.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 3.700   raste me  COVID-19 (I=178,1/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Shtip, Prilep, Veles dhe Strugë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Kumanovë, Prilep, Veles, Dibër dhe Tetovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 3.700 178,1 171 8,2 4,6%
Shkup 1677 271,5 47 7,6 2,8%
Kumanovë 619 433,8 27 18,9 4,4%
Tetovë 335 167,7 27 13,5 8,1%
Shtip 232 440,5 3 5,7 1,3%
Prilep 226 237,1 18 18,9 8,0%
Veles 149 224,9 10 15,1 6,7%
Strugë 115 169,5 23 33,9 20,0%
Dibër 56 201,8 4 14,4 7,1%
Gostivar 56 46,8 4 3,3 7,1%
Ohër 55 98,0 0 0,0 0,0%
Koçan 54 112,6 2 4,2 3,7%
Manastir 30 29,4 2 2,0 6,7%
Negotinë* 17 72,4 0 0,0 0,0%
Probishtip 11 71,9 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 8 33,4 0 0,0 0,0%
Strumicë 7 7,4 1 1,1 14,3%
Gjevgjeli 7 20,4 0 0,0 0,0%
Sveti Nikole 7 34,1 0 0,0 0,0%
Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7%
Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0%
Vallandovë 4 33,8 0 0,0 0,0%
Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3%
Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0%
Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0%
Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0%
Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0%
Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0%
Prespë 3 18,3 0 0,0 0,0%
Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%
Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0%

*9 persona janë banorë të Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip me 440,5 të sëmurë në 100 000 banorë, në  Kumanovë (433,8/100.000), Shkup (271,5/100.000), Prilep (237,1/100.000), Veles (224,9/100.000) dhe Dibër (201,8/100.000). Incidencë mbi 100 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Strugë, Tetovë dhe Koçan  (Tabela 2).

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 1.806 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 1.894 gjinisë femërore.

Morbiditeti specifik tek meshkujt është 174,2/100.000, ndërsa tek femrat 183,4/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 94 vjet (mediana – 44 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 757 (20,5%) I= 197,5/100.000 ndërsa incidencë më e lartë – 251,0/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=698) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 81,7 dhe 76,7 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 187 dhe 192 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=3.700 )

graf1.11.6

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=180) është regjistruar në 04.06.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=3.700 )

 graf2.11.6

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 23 (n=837) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020   (n=3.152)

graf3.11.6

Janë regjistruar 171 raste të vdekjes (Lt = 4,6%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 13.04.2020 (n=9), ndërsa sipas javëve në javën e 22-të (n=23) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=113) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 29,5/100.000 banorë. Janë regjistruar 112 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 59 raste të vdekjes tek femrat.

Tek këto, tek 131 (76,6%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=95), diabet (n=40) dhe sëmundje të mushkërive (n=34). Është regjistruar edhe një rast i vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe një grua shtatzënë. 9 (5,3%) e rasteve të raportuara të vdekjes kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake, ndërsa 162 (94,7%) në spital.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=171)

graf4.11.6

105  janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 11.06.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 2.066 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 41.049 materiale, 3.700   pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 19.838  teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 1.835 (49,6%) janë raste aktive, 1.694 (45,8%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga COVID 19 janë prekur edhe 371 punonjës shëndetësorë, 249 prej të cilëve janë shëruar.

 

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut  (n=3.700 )

 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1.041 589 47 1.677
Kumanovë 201 391 27 619
Tetovë 164 144 27 335
Shtip 192 37 3 232
Prilep 25 183 18 226
Veles 28 111 10 149
Strugë 39 53 23 115
Dibër 5 47 4 56
Gostivar 33 19 4 56
Ohër 38 17 55
Koçan 23 29 2 54
Manastir 3 25 2 30
Probishtip 9 2 11
Demir Kapi 2 7 9
Negotinë 6 2 8
Kriva Pallankë 2 6 8
Strumicë 4 2 1 7
Sveti Nikole 6 1 7
Gjevgjeli 3 4 7
Kavadar 1 4 1 6
Vallandovë 3 1 4
Radovish 4 4
Makedonski Brod 1 2 3
Krushevë 2 1 3
Vinicë 3 3
Kratovë 1 2 3
Prespë 3 3
Pehçevë 3 3
Kërçovë 1 2 3
Berovë 1 1 2
Dellçevë 1 1
Demir Hisar 1 1
GJITHSEJ 1.835 1.694 171 3.700

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020  (n=3.700 )

graf5.11.6

Në Tabelën 5 është dhënë pasqyrë e rasteve aktive sipas komunave në Shkup dhe Tetovë.

 

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup dhe Tetovë

Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 1.041
Çair 259
Аеrodrom 98
Butel 98
Gazi Babë 95
Qendër 94
Saraj 83
Karposh 83
Кisella Vodë 56
Gjorçe Petrov 43
Studeniçan 35
Shuto Orizare 30
Haraçinë 29
Ilinden 20
Petrovec 7
Çuçer Sandevë 6
Sopisht 3
Të huaj 2
Tetovë 164
Tetovë 107
Tearcë 24
Bogovinje 13
Јegunovc 9
Bërvenicë 6
Zhelinë 5

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

  • Shkupi është në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
  • Tetova në fazën 4 (Përhapje e lokalizuar).
  • Shtipi në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
  • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

  • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

  • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

  • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 12.06.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik