Të dhëna javore

Gjatë javës së gjashtëmbëdhjetë të vitit 2021, (nga 19-25.04.2021), në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar 21 (I=1,0/100.000) raste të të prekurve nga gripi/sëmundjet e ngjashme me gripin, një rëniee vogël kjo e numrit krahasuar me javën e kaluar kur u regjistruan 35 raste.

Numri i rasteve të regjistruara gjatë javës së gjashtëmbëdhjetë ka shënuar rënie krahasuar me sezonin e kaluar (n=16), si dhe më i ulët edhe krahasuar me lakoren tipike sezonale (n=69).

Të sëmurë janë raportuar në Dibër-20 dhe në Tetovë -1.

Sa i përket shpërndarjes sipas moshës, 12 persona dhe  incidencë më e madhe është regjistruar tek grupmosha nga 0-4 vjet (10,3/100.000).

Gjatë javës së gjashtëmbëdhjetë pranë laboratorit të virusologjisë të ISHPRMV nuk kanë arritur materiale për analizë laboratorike për prani të virusit të gripit, ndërsa 190 materiale shtesë janë testuar paralelisht edhe për prani të virusit të gripit edhe për COVID-19. Gjatë kësaj jave nuk  është detektuar asnjë rast pozitiv.

Të dhëna kumulative

 

Gjatë sezonit 2020/2021 numri i përgjithshëm i të sëmurëve është 1.016 (I=49,1/100.000), 32,6 herë më pak se në periudhën e njëjtë gjatë vitit të kaluar (n=33.128) dhe 25,8 herë më pak krahasuar me lakoren tipike sezonale (n=26.188).

Të sëmurë janë regjistruar në 14 QSHP/NJR. Numri më i madh i të sëmurëve –701 dhe incidencë më e lartë (2.525,7/100.000) është regjistruar në Dibër.

Sa i përket shpërndarjes të të sëmurëve sipas grupmoshave, numri më i madh i të sëmurëve bëjnë pjesë në grupmoshën që përfshin pjesën më të madhe të popullatës, me 354 raste, 34,8%) dhe incidencë më të lartë (304,7/100.000) tek fëmijët nga  0-4 vjet.

Që nga fillimi i sezonit 2020/2021, pranë laboratorit të virusologjisë të ISHPRMV kanë arritur 35 materiale për analiza laboratorike për gripin, dhe 7.014 materiale të cilat janë testuar paralelisht edhe për prani të virusit të gripit edhe për COVID-19. Janë detektuar 2 raste pozitive – Influenza B.

 

 

VAKSINIMI KUNDËR GRIPIT

Sipas të dhënave nga Drejtoria e shëndetësisë elektronike, që nga fillimi i vaksinimit e deri në përmbylljen e këtij raporti, janë vaksinuar gjithsej 28.922 persona të kategorive vullnerable të popullatës me vaksina falas.

Nga numri i përgjithshëm i vaksinave të siguruara 9.146 u janë dhënë institucioneve shëndetësore dhe me to janë vaksinuar punonjës shëndetësor dhe punonjës në institucionet shëndetësore. Nuk ka të dhëna se sa nga këto vaksina janë aplikuar.

Sa i përket vaksinave komerciale, sipas të dhënave me të cilat disponon QSHP Shkup, në territorin e Shkupit janë vaksinuar gjithsej 10.582  persona, në javën e gjashtëmbëdhjetë nuk ka persona të vaksinuar.

Deri në javën e gjashtëmbëdhjetë në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë vaksinuar gjithsej 39.504 persona.

 

 

 

RAJONI EVROPIAN

Sipas raportit për gjendjen me gripin në Rajonin Evropian në javën e pesëmbëdhjetë të sezonit të ri 2020/2021 aktiviteti i virusit të gripit është në nivel messezonal.

Gjatë mbikëqyrjes rutinore detektohen raste sporadike të influencës A dhe B. Nuk janë regjistruar raste të shtrimit në spital si pasojë e gripit.

Sipas treguesve kualitativ, sa i përket intensitetit, pjesa më e madhe e vendeve janë në nivel bazik, ndërkohë që sa i përket përhapjes gjeografike, vetëm 6 vende kanë raportuar për raste sporadike.

 

Sezoni i gripit në rajonin evropian zakonisht në këtë periudhë ka arritur kulminacion, por aktiviteti i raportuar vazhdon të mbetet në një nivel shumë të ulët.Pandemia (CОVID-19) ka një ndikim negativ ndaj sistemit shëndetësor dhe kapacitetet për testim në vendet në rajon, që ka si rezultat raportimin e një numri më të vogël të të dhënave epidemiologjike dhe virusologjike për gripin. Prandaj, të dhënat e prezantuara duhet të interpretohen me shumë kujdes.

 

Sektori i epidemiologjisë së sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik