Instituti i shëndetit publik shprehu mbështetjen e tij për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë përrritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me rolin që të ushqyeritadekuat dhe aktivitetet fizike kanë në ruajtjen e shëndetit. Në konferencën përshtyp që u mbajt në ISHPRM, udhëheqësi i Departamentit të fiziologjisë dhemonitorimit të të ushqyerit Ass. Dr. Igor Spiroski i prezantoi të dhënat përstatusin nutritiv të fëmijëve të moshave të ndryshme në Republikën e Maqedonisë.

Të dhënate prezantuara janë rezultat i aktiviteteve të ISHPRM-së dhe Qendrave tëshëndetit publik në kuadër të Programit vjetor nacional të Ministrisë tëshëndetësisë.