Qendra për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publikim dhe edukim

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë për vitin 2012 

 

zk1 2012zk2 2012zk3 2012

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë për vitin 2010 

zk2010_mk1zk2010_mk2zk2010_mk3

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë për vitin 2009 

zk2009 _1 zk2009 _2 zk2009 _3