Hulumtoni problemet kryesore

Zbuloni se si prek kanceri secilin nga ne dhe si mund të ndikojmë ne të gjithë në zvogëlimin e incidencës.

 

rak1

Barazi në qasjen në kujdes për kancerin

 

Pa dallim se kush jemi apo ku jetojmë, të gjithë ne meritojmë të kemi qasje në informacion të saktë për kancerin dhe në shërbime cilësore për parandalim, diagnostikim, trajtim dhe mbështetje.

rak2

Parandalimi dhe zvogëlimi i rrezikut

Më shumë se një e treta e kancerëve janë të parandalueshëm, që do të thotë se ne mund të ndikojmë në zvogëlimin e rrezikut

rak3

 Vetëdijësimi, të kuptuarit, mitet dhe dezinformatat

Qasja në të dhëna dhe njohuri për kancerin na bën të gjithëve më të fortë.

rak4

Aktivitetet e Qeverisë dhe përgjegjësitë

Qeveritë mund të ndikojnë në shumë nivele për parandalimin dhe zvogëlimin e kancerit.

rak5

Përtej fizikes: ndikimi psikik dhe emocional

Ndikimi i kancerit shkon përtej shëndetit fizik, duke ndikuar në mirëqenien mendore dhe emocionale të pacientëve dhe kujdestarëve të tyre.

rak6

Duke shpëtuar jetë, kurse para

 Gjendja financiare e kombeve, individëve dhe familjeve ka një ndikim të madh ndaj zhvillimit të qendrueshëm ekonomik dhe njerëzor. Duke u fokusuar në shpëtimin e jetëve, ne mund të kursejmë edhe para.

 rak7

Zvogëlimi i hendekut në njohuri

 Mungesa e punonjësve shëndetësorë të kualifikuar është një nga pengesat më të mëdha në sigurimin e kujdesit cilësor për kancerin.

rak8

Të punojmë bashkë si një

 

Duke i bashkuar forcat ne ndihmojmë për përforcimin e përpjekjeve që stimulojnë një përfaqësim, veprim dhe përgjegjësi të fuqishme në çdo nivel.

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

 

Përgatiti: DEPARTAMENTI I PROMOVIMIT TË SHËNDETIT DHE I NDJEKJES SË SËMUNDJEVE