Departamenti kryer pirogenost provë në përgatitjet parenterale e kafshëve eksperimentale eksperimentale (lepujt). Testi është kryer në përputhje me kërkesën e Evropiane farmakopesë (Ph. Eur. 2.6.8).

Përveç kësaj këto aktivitete janë kryer nga një vlerësim profesional dorëzuar farmaceutike-kimike dhe biologjik në mënyrë që të marrin autorizim marketingut për produktin medicinal, rinovimin e nje regjistrimi për të produktit medicinal, aplikimin variacioni, etj ..