• testimi sterilitet për prodhime farmaceutike të përfunduara apo pajisjes medicinale që janë deklaruar sterile (teknikë-membrana filtrimit dhe metodën direkte, Ph EUR 2.6.1..);
  • testimin bakteriologjik pastërtia e produkteve jo-sterile sipas Ph. Eur. 6 (5.1.4.-1 dhe -2) si lëndë e parë për prodhimin e farmaceutike, ilaçe të gatshme për aplikim oral, lokal apo zorrës së trashë, përgatitjet bimor, paketim primar, të tilla si kapsula, AL / PVC-fletë, shishe qelqi, flasks plastike, dripper, alveoli për supozitorëve dhe më shumë. (Ph Eur 2.6.12, 2.6.13…);
  • testimin bakteriologjik pastërtia e produkteve kozmetike (Fig. Gazeta nr. 26/83).

Përveç kësaj këto aktivitete janë kryer nga një vlerësim profesional dorëzuar farmaceutike-kimike dhe biologjik në mënyrë që të marrin autorizim marketingut për produktin medicinal, rinovimin e nje regjistrimi për të produktit medicinal, aplikimin variacioni, etj ..