Divizioni kryen kontroll fizik-kimike të cilësisë së barnave, duke përfshirë:

kontrollin e cilësisë e rregullt e çdo produkt drogës tregtohet në Republikën e Maqedonisë, të paktën një herë në pesë vjet;
kontrollit të cilësisë së serisë së parë të drogës pas marrjen e miratimit për marketing;
kontrollit të cilësisë me kërkesë të Byrosë në procesin e marrjes së pëlqimit për vendosjen e produkteve medicinale ose lëshimin e lejes me kërkesë të organit të inspektimit;
kontrollin e cilësisë specifike të kategorive të veçanta të drogës me kërkesë të Byrosë;
kontrollin e cilësisë së barnave në qarkullim për prodhuesit se ka marrëveshje paraprake për një bashkëpunim të tillë.
Për të kryer të kontrollit laboratorik teknikat e mëposhtme janë përdorur: kromatografi shumë efektive të lëngshme, gaz kromatografisë, infra të kuqe, UV dhe spectroscopy dukshme, teknika gravimetrike, teknikat volumetrike, Karl Fischer titrim pasi, sipas specifikave dhe metodat e përshkruara në botimet aktuale të Evropës farmakopesë (Ph. eur.), Shtetet e Bashkuara Farmakopea (USP), britanik Farmakopea (BP) dhe metoda të vlefshme e prodhuesit te produktit perfundimtar.

Përveç kësaj këto aktivitete janë kryer nga një vlerësim profesional dorëzuar farmaceutike-kimike dhe biologjik në mënyrë që të marrin autorizim marketingut për produktin medicinal, rinovimin e nje regjistrimi për të produktit medicinal, aplikimin variacioni, etj ..