Informacion ditor për konferencën për shtyp
Dita të cilës i referohen rezultatet 01/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 179 13
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0
6 Sistina (privat) 10 0
7 ASHAM 10 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 199 15
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 01/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 2 19 509 17
2 Kumanovë 7 25 400 19
3 Dibër 51 4
4 Shtip 34 2
5 Prilep 4 1 157 10
6 Tetovë 1 85 7
7 Strugë 1 1 67 13
8 Veles 77 3
9 Manastir 18 1
10 Ohër 15 0
11 Kavadar 5 1
12 Gostivar 17 2
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 5 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 31 2
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 0
22 Pehçevë 2 0
23 Vallandovë 1 0
24 Vinicë 2 0
25 Dellçevë 1 0
26 Kërçovë 2 0
27 Negotinë* 9 0
Gjithsej 15 1 45 1506   82
*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 16997 1507
1 ISHP- Virusologjia 11581 1242
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 404 29
3 Avicena (skrining) 413 31
4 Biotek (privat) 825 35
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3341 155
6 Sistina (privat) 356 10
7 ASHAM 77 5