Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 16/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 253 21 112 0 141 21
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 13 4 0 0 13 4
3 Avicena (skrining) 5 1 0 0 5 1
4 Biotek (privat) 48 0 0 0 48 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3 0 0 0 3 0
6 Sistina (privat) 26 3 0 0 26 3
7 ASHAM 78 1 72 0 6 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 426 30 184 0 242 30
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 21436 1792 580 1 20856 1791
1 ISHP- Virusologjia 14184 1442 328 1 13856 1441
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 577 45 0 0 577 45
3 Avicena (skrining) 515 33 0 0 515 33
4 Biotek (privat) 1232 48 0 0 1232 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3779 165 0 0 3779 165
6 Sistina (privat) 601 25 0 0 601 25
7 ASHAM 548 34 253 0 295 34

 

   

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 16.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 11 1 612 99,1 20 3,2 3,3% 448 144
2 Kumanovë 2 14 416 291,5 20 14,0 4,8% 364 32
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 1 36 68,3 2 3,8 5,6% 32 2
5 Prilep 3 4 200 209,8 12 12,6 6,0% 124 64
6 Tetovë 6 2 3 143 71,6 12 6,0 8,4% 56 75
7 Strugë 69 101,7 14 20,6 20,3% 51 4
8 Veles 5 1 4 119 179,6 8 12,1 6,7% 63 48
9 Manastir 1 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Ohër 1 19 33,9 0 0,0 0,0% 15 4
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 19 15,9 2 1,7 10,5% 15 2
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 4 2
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 0 1
25 Vinicë 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
29 Negotinë* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Gjithsej 30 3 26 1792 86,6 101 4,9 5,6% 1293 398

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë