Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 27/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 182 25 0 0 182 25
2 QSHP Shkup 11 3 0 0 11 3
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 78 8 0 0 78 8
6 Sistina (privat) 104 12 0 0 104 12
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
11 KSIGJF 2 0 0 0 2 0
12 KGJA 10 0 0 0 10 0
13 SINLAB 0 0 0 0 0 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 387 48 0 0 387 48
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 185708 17674 4982 24 180726 17650
1 ISHP- Virusologjia 78571 9591 3226 22 75345 9569
2 QSHP Shkup 2758 332 0 0 2758 332
3 Avicena (skrining) 18485 1338 0 0 18485 1338
4 Biotek (privat) 18292 876 0 0 18292 876
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24255 1593 0 0 24255 1593
6 Sistina (privat) 19430 938 0 0 19430 938
7 Laor 1887 98 0 0 1887 98
8 ASHAM 13283 2086 1756 2 11527 2084
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 670 8 0 0 670 8
11 QSHP Manastir 4737 555 0 0 4737 555
12 KSIGJF 980 120 0 0 980 120
13 KGJA 1028 34 0 0 1028 34
14 SINLAB 570 17 0 0 570 17
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 20 2 21 6901 1117,3 261 42,3 3,8% 5959 681
2 Kumanovë 3 1 3 1748 1225,1 71 49,8 4,1% 1496 181
3 Dibër 1 285 1026,8 15 54,0 5,3% 227 43
4 Shtip 2 1251 2375,0 27 51,3 2,2% 1173 51
5 Prilep 3 670 702,9 39 40,9 5,8% 500 131
6 Tetovë 1 1 5 1425 713,3 88 44,1 6,2% 1168 169
7 Strugë 6 664 978,6 59 87,0 8,9% 553 52
8 Veles 319 481,5 15 22,6 4,7% 270 34
9 Manastir 1 296 290,4 8 7,8 2,7% 230 58
10 Ohër 421 750,3 20 35,6 4,8% 357 44
11 Kavadar 236 548,4 2 4,6 0,8% 185 49
12 Gostivar 4 928 774,8 51 42,6 5,5% 778 99
13 Gjevgjeli** 2 125 363,5 0 0,0 0,0% 74 51
14 Strumicë 4 234 247,0 12 12,7 5,1% 71 151
15 Kriva Pallankë 2 107 447,4 4 16,7 3,7% 76 27
16 Radovish 3 76 233,1 4 12,3 5,3% 57 15
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 15 3
18 Koçan 9 6 349 727,5 8 16,7 2,3% 189 152
19 Probishtip 1 2 111 725,4 0 0,0 0,0% 91 20
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 92 821,6 5 44,7 5,4% 74 13
22 Pehçevë 1 44 881,2 0 0,0 0,0% 40 4
23 Berovë 102 784,4 2 15,4 2,0% 62 38
24 Vallandovë 31 261,6 0 0,0 0,0% 9 22
25 Vinicë 2 2 110 566,2 4 20,6 3,6% 77 29
26 Dellçevë 1 160 665,5 6 25,0 3,8% 68 86
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 24 0
28 Sveti Nikole 2 1 343 1672,2 2 9,8 0,6% 303 38
29 Kërçovë 1 324 566,9 15 26,2 4,6% 271 38
30 Prespë 164 1002,9 5 30,6 3,0% 143 16
31 Negotinë* 53 225,8 2 8,5 3,8% 45 6
Gjithsej 48 4 61 17674 854,2 729 35,2 4,1% 14642 2303

*12 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 107
Qendër 97
Karposh 86
Kisella Voda 78
Gazi Babë 77
Çair 57
Gjorçe Petrov 52
Butel 30
Ilinden 28
Shuto Orizare 17
Saraj 11
Studeniçan 9
Te huaj 7
Petrovec 7
Haraçinë 7
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 2
Zelenikovë 2
2
Gjithsej 681