Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 226 21 69 0 157 21
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 18 2 0 0 18 2
4 Avicena (skrining) 73 1 0 0 73 1
5 Biotek (privat) 43 2 0 0 43 2
6 Klinika Zhan Mitrev (privat) 60 1 0 0 60 1
7 Sistina (privat) 111 1 99 0 12 1
8 ASHAM 29 10 0 0 29 10
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 560 38 168 0 392 38
Kopshte në Veles 0
Shtëpi të pleqve 13 
Kopshte Kumanovë  56
Kopshte Shkup 99
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 27023 2077 2891 3 24132 2074
1 ISHP- Virusologjia 17266 1623 1787 2 15479 1621
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 704 50 0 0 704 50
4 Avicena (skrining) 1644 56 0 0 1644 56
5 Biotek (privat) 4151 183 0 0 4151 183
6 Klinika Zhan Mitrev (privat) 938 32 0 0 938 32
7 Sistina (privat) 1565 52 1104 1 461 51
8 ASHAM 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 28.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 24 1 1 771 124,8 28 4,5 3,6% 511 232
2 Kumanovë 4 1 442 309,8 21 14,7 4,8% 385 36
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 4 54 102,5 2 3,8 3,7% 33 19
5 Prilep 4 211 221,4 14 14,7 6,6% 154 43
6 Tetovë 3 2 182 91,1 19 9,5 10,4% 92 71
7 Strugë 77 113,5 16 23,6 20,8% 52 9
8 Veles 9 128 193,2 9 13,6 7,0% 88 31
9 Manastir 1 1 29 28,5 2 2,0 6,9% 20 7
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 2 12 51,1 0 0,0 0,0% 7 5
Gjithsej 38 3 16 2077 100,0 122 5,9 5,9% 1486 469

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë