Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 29/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 588 102 0 0 588 102
2 QSHP Shkup 88 10 0 0 88 10
3 Avicena (skrining) 360 21 0 0 360 21
4 Biotek (privat) 158 18 0 0 158 18
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 110 9 0 0 110 9
6 Sistina (privat) 117 6 0 0 117 6
7 LAOR 56 1 0 0 56 1
8 ASHAM 118 15 0 0 118 15
9 Mjekësia ligjore 15 0 0 0 15 0
10 QSHP Manastir 54 8 0 0 54 8
11 KSIGJF 7 2 0 0 7 2
12 KGJA 11 1 0 0 11 1
13 SINLAB 15 1 0 0 15 1
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1697 194 0 0 1697 194
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 188777 17978 4982 24 183795 17954
1 ISHP- Virusologjia 79358 9706 3226 22 76132 9684
2 QSHP Shkup 2879 345 0 0 2879 345
3 Avicena (skrining) 19121 1379 0 0 19121 1379
4 Biotek (privat) 18634 905 0 0 18634 905
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24549 1606 0 0 24549 1606
6 Sistina (privat) 19703 956 0 0 19703 956
7 Laor 1980 102 0 0 1980 102
8 ASHAM 13585 2135 1756 2 11829 2133
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 696 9 0 0 696 9
11 QSHP Manastir 4850 569 0 0 4850 569
12 KSIGJF 991 123 0 0 991 123
13 KGJA 1064 37 0 0 1064 37
14 SINLAB 605 18 0 0 605 18
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 77 33 7025 1137,4 264 42,7 3,8% 6034 727
2 Kumanovë 9 8 1764 1236,3 71 49,8 4,0% 1512 181
3 Dibër 3 13 286 1030,4 15 54,0 5,2% 240 31
4 Shtip 5 3 1257 2386,4 27 51,3 2,1% 1179 51
5 Prilep 11 1 6 684 717,6 40 42,0 5,8% 514 130
6 Tetovë 16 29 1442 721,9 89 44,6 6,2% 1207 146
7 Strugë 3 2 672 990,4 61 89,9 9,1% 561 50
8 Veles 5 1 6 328 495,0 16 24,1 4,9% 280 32
9 Manastir 6 5 309 303,2 8 7,8 2,6% 238 63
10 Ohër 2 1 428 762,8 20 35,6 4,7% 368 40
11 Kavadar 3 8 239 555,4 2 4,6 0,8% 195 42
12 Gostivar 5 5 936 781,5 51 42,6 5,4% 796 89
13 Gjevgjeli** 1 1 126 366,4 0 0,0 0,0% 86 40
14 Strumicë 9 14 251 265,0 13 13,7 5,2% 89 149
15 Kriva Pallankë 3 2 110 459,9 4 16,7 3,6% 80 26
16 Radovish 6 1 85 260,6 4 12,3 4,7% 60 21
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 17 1
18 Koçan 10 363 756,7 8 16,7 2,2% 193 162
19 Probishtip 3 1 115 751,6 0 0,0 0,0% 93 22
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 4 93 830,6 5 44,7 5,4% 80 8
22 Pehçevë 44 881,2 0 0,0 0,0% 41 3
23 Berovë 1 5 104 799,8 2 15,4 1,9% 70 32
24 Vallandovë 3 1 35 295,3 0 0,0 0,0% 11 24
25 Vinicë 3 5 114 586,8 4 20,6 3,5% 84 26
26 Dellçevë 2 163 678,0 7 29,1 4,3% 76 80
27 Kratovë 25 261,3 0 0,0 0,0% 24 1
28 Sveti Nikole 5 352 1716,1 2 9,8 0,6% 306 44
29 Kërçovë 2 5 328 573,9 15 26,2 4,6% 279 34
30 Prespë 164 1002,9 5 30,6 3,0% 144 15
31 Negotinë* 1 54 230,1 2 8,5 3,7% 45 7
Gjithsej 194 2 158 17977 868,8 739 35,7 4,1% 14959 2279

*12 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 115
Qendër 105
Karposh 95
Kisella Voda 90
Gazi Babë 85
Çair 56
Gjorçe Petrov 53
Ilinden 32
Butel 29
Shuto Orizare 17
Saraj 14
Të huaj 8
Studeniçan 7
Haraçinë 5
Petrovec 5
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 3
Zelenikovë 2
1
Gjithsej 727