Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 04/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 480 55 0 0 480 55
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 101 8 0 0 101 8
4 Biotek (privat) 130 19 0 0 130 19
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 87 11 0 0 87 11
6 Sistina (privat) 90 6 0 0 90 6
7 ASHAM 113 13 0 0 113 13
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 31 3 0 0 31 3
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1032 115 0 0 1032 115
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 67165 7047 4982 24 62183 7023
1 ISHP- Virusologjia 35451 4132 3226 22 32225 4110
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3838 483 0 0 3838 483
4 Biotek (privat) 5535 301 0 0 5535 301
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8992 632 0 0 8992 632
6 Sistina (privat) 5208 307 0 0 5208 307
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6139 885 1756 2 4383 883
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 125 3 0 0 125 3
11 QSHP Manastir 322 64 0 0 322 64
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 04.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 53 5 26 3394 549,5 134 21,7 3,9% 1253 2007
2 Kumanovë 4 797 558,6 41 28,7 5,1% 512 244
3 Dibër 6 109 392,7 4 14,4 3,7% 48 57
4 Shtip 3 374 710,0 8 15,2 2,1% 205 161
5 Prilep 6 282 295,9 20 21,0 7,1% 206 56
6 Tetovë 8 1 766 383,5 56 28,0 7,3% 318 392
7 Strugë 13 265 390,6 32 47,2 12,1% 66 167
8 Veles 1 2 196 295,8 13 19,6 6,6% 140 43
9 Manastir 61 59,8 2 2,0 3,3% 37 22
10 Ohër 8 204 363,6 5 8,9 2,5% 24 175
11 Kavadar 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Gostivar 5 3 156 130,2 12 10,0 7,7% 51 93
13 Gjevgjeli** 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Strumicë 17 17,9 1 1,1 5,9% 7 9
15 Kriva Pallankë 16 66,9 0 0,0 0,0% 6 10
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 1 7 73,5 2 21,0 28,6% 2 3
18 Koçan 74 154,3 3 6,3 4,1% 50 21
19 Probishtip 1 26 169,9 0 0,0 0,0% 9 17
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 6 53,6 0 0,0 0,0% 2 4
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 3 23,1 1 7,7 33,3% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 5 52,3 0 0,0 0,0% 3 2
28 Sveti Nikole 1 42 204,8 0 0,0 0,0% 5 37
29 Kërçovë 4 3 48 84,0 1 1,7 2,1% 8 39
30 Prespë 2 6 122 746,1 3 18,3 2,5% 30 89
31 Negotinë* 21 89,5 1 4,3 4,8% 14 6
Gjithsej 115 7 40 7046 339,1 341 16,4 4,8% 3027 3678

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit