Dita të cilës i referohen rezultatet 30/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 285 27
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 11 1
3 Avicena (skrining) 9 0
4 Biotek (privat) 26 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0
6 Sistina (privat) 21 0
7 ASHAM 10 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 362 29
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 30/04/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 11 18 509 18 307
2 Kumanovë 4 36 393 19 218
3 Dibër 1 51 4 47
4 Shtip 1 34 2 27
5 Prilep 3 3 153 10 52
6 Tetovë 2 84 6 28
7 Strugë 66 12 37
8 Veles 6 10 77 3 24
9 Manastir 19 1 14
10 Ohër 15 0 5
11 Kavadar 5 1 2
12 Gostivar 17 2 7
13 Gjevgjeli 1 4 0 4
14 Strumicë 2 0 2
15 Kriva Pallankë 5 0 3
16 Radovish 4 0 4
17 Krushevë 3 1 1
18 Koçan 3 1 31 2 20
19 Probishtip 2 0 2
20 Demir Hisar 1 0 1
21 Makedonski Brod 2 0 0
22 Pehçevë 2 0 0
23 Vallandovë 1 0 0
24 Vinicë 1 2 0 1
25 Dellçevë 1 0 0
26 Kërçovë 1 2 0 1
27 Negotinë* 9 0 0
Gjithsej 29 4 69 1494 81 807
*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 16798 1494
1 ISHP- Virusologjia 11402 1231
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 404 29
3 Avicena (skrining) 413 31
4 Biotek (privat) 825 35
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3341 155
6 Sistina (privat) 346 10
7 ASHAM 67 3