Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 05/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 544 47 0 0 544 47
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 71 6 0 0 71 6
6 Sistina (privat) 183 11 0 0 183 11
7 ASHAM 96 14 0 0 96 14
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 894 78 0 0 894 78
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 68059 7124 4982 24 63077 7100
1 ISHP- Virusologjia 35995 4178 3226 22 32769 4156
2 QSHP Shkup 776 150 0 0 776 150
3 Avicena (skrining) 3838 482 0 0 3838 482
4 Biotek (privat) 5535 301 0 0 5535 301
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9063 638 0 0 9063 638
6 Sistina (privat) 5391 317 0 0 5391 317
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6235 899 1756 2 4479 897
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 125 3 0 0 125 3
11 QSHP Manastir 322 64 0 0 322 64
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 05.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 26 3 72 3422 554,0 137 22,2 4,0% 1325 1960
2 Kumanovë 4 1 53 801 561,4 42 29,4 5,2% 565 194
3 Dibër 1 110 396,3 4 14,4 3,6% 48 58
4 Shtip 17 20 390 740,4 8 15,2 2,1% 225 157
5 Prilep 4 281 294,8 20 21,0 7,1% 210 51
6 Tetovë 9 10 775 388,0 56 28,0 7,2% 328 391
7 Strugë 3 1 268 395,0 33 48,6 12,3% 66 169
8 Veles 1 196 295,8 13 19,6 6,6% 141 42
9 Manastir 1 62 60,8 2 2,0 3,2% 37 23
10 Ohër 1 205 365,4 5 8,9 2,4% 24 176
11 Kavadar 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Gostivar 5 5 161 134,4 12 10,0 7,5% 56 93
13 Gjevgjeli** 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Strumicë 17 17,9 1 1,1 5,9% 7 9
15 Kriva Pallankë 1 17 71,1 0 0,0 0,0% 6 11
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 7 73,5 2 21,0 28,6% 2 3
18 Koçan 1 75 156,3 3 6,3 4,0% 50 22
19 Probishtip 3 2 29 189,5 0 0,0 0,0% 11 18
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 6 53,6 0 0,0 0,0% 2 4
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 3 23,1 1 7,7 33,3% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 1 4 20,6 0 0,0 0,0% 3 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 5 52,3 0 0,0 0,0% 3 2
28 Sveti Nikole 5 47 229,1 0 0,0 0,0% 5 42
29 Kërçovë 48 84,0 1 1,7 2,1% 8 39
30 Prespë 4 122 746,1 3 18,3 2,5% 34 85
31 Negotinë* 1 21 89,5 1 4,3 4,8% 15 5
Gjithsej 78 5 172 7124 342,9 346 16,7 4,9% 3199 3579

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Raste aktive ne Shkup

Çair 402
Gazi Babë 201
Butel 170
Karposh 166
Aerodrom 155
Saraj 150
Qendër 149
Gjorçe Petrov 115
Kisella Vodë 110
Studeniçan 107
Shuto Orizare 95
Haraçinë 51
Ilinden 35
Çuçer Sandevë 18
Petrovec 17
Sopishte 9
Zelenikovë 8
Të huaj 2
Gjithsej 1960