Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 08/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 684 99 0 0 684 99
2 QSHP Shkup 23 0 0 0 23 0
3 Avicena (skrining) 112 19 0 0 112 19
4 Biotek (privat) 112 20 0 0 112 20
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 235 7 0 0 235 7
6 Sistina (privat) 150 5 0 0 150 5
7 ASHAM 121 14 0 0 121 14
8 Mjekësia ligjore 14 0 0 0 14 0
9 QSHP Manastir 19 4 0 0 19 4
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1470 168 0 0 1470 168
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 72690 7563 4982 24 67708 7539
1 ISHP- Virusologjia 38309 4412 3226 22 35083 4390
2 QSHP Shkup 799 150 0 0 799 150
3 Avicena (skrining) 4152 524 0 0 4152 524
4 Biotek (privat) 5936 338 0 0 5936 338
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9765 689 0 0 9765 689
6 Sistina (privat) 5805 335 0 0 5805 335
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6594 945 1756 2 4838 943
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 153 4 0 0 153 4
11 QSHP Manastir 398 74 0 0 398 74
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 08.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 83 2 48 3656 591,9 147 23,8 4,0% 1581 1928
2 Kumanovë 8 818 573,3 43 30,1 5,3% 596 179
3 Dibër 2 120 432,4 5 18,0 4,2% 48 67
4 Shtip 6 411 780,3 8 15,2 1,9% 237 166
5 Prilep 3 289 303,2 20 21,0 6,9% 211 58
6 Tetovë 26 18 831 416,0 59 29,5 7,1% 421 351
7 Strugë 5 288 424,5 33 48,6 11,5% 68 187
8 Veles 1 198 298,8 13 19,6 6,6% 149 36
9 Manastir 2 65 63,8 2 2,0 3,1% 39 24
10 Ohër 8 218 388,5 5 8,9 2,3% 24 189
11 Kavadar 22 51,1 1 2,3 4,5% 6 15
12 Gostivar 8 1 1 188 157,0 13 10,9 6,9% 60 115
13 Gjevgjeli** 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Strumicë 18 19,0 1 1,1 5,6% 7 10
15 Kriva Pallankë 1 18 75,3 0 0,0 0,0% 6 12
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 1 8 84,0 2 21,0 25,0% 2 4
18 Koçan 1 1 76 158,4 3 6,3 3,9% 56 17
19 Probishtip 2 30 196,1 0 0,0 0,0% 11 19
20 Demir Hisar 3 35,8 0 0,0 0,0% 1 2
21 Makedonski Brod 1 7 62,5 0 0,0 0,0% 2 5
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 4 2
23 Berovë 3 23,1 1 7,7 33,3% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 4 20,6 0 0,0 0,0% 3 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 6 62,7 0 0,0 0,0% 3 3
28 Sveti Nikole 4 58 282,8 0 0,0 0,0% 7 51
29 Kërçovë 6 58 101,5 1 1,7 1,7% 8 49
30 Prespë 1 1 129 788,9 3 18,3 2,3% 38 88
31 Negotinë* 21 89,5 1 4,3 4,8% 17 3
Gjithsej 168 3 70 7572 364,5 362 17,4 4,8% 3624 3586

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Raste aktive ne Shkup

Çair 360
Gazi Babë 210
Aerodrom 166
Qendër 156
Butel 156
Karposh 153
Saraj 140
Studeniçan 121
Kisella Vodë 114
Gjorçe Petrov 111
Shuto Orizare 89
Haraçinë 46
Ilinden 34
Çuçer Sandevë 18
Petrovec 18
Zelenikovë 13
11
Sopishte 7
Të huaj 5
Gjithsej 1928