Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 09/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 775 121 0 0 775 121
2 QSHP Shkup 24 0 0 0 24 0
3 Avicena (skrining) 208 29 0 0 208 29
4 Biotek (privat) 161 7 0 0 161 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 233 16 0 0 233 16
6 Sistina (privat) 131 5 0 0 131 5
7 ASHAM 131 14 0 0 131 14
8 Mjekësia ligjore 21 1 0 0 21 1
9 QSHP Manastir 44 12 0 0 44 12
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1728 205 0 0 1728 205
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 74562 7777 4982 24 69580 7753
1 ISHP- Virusologjia 39084 4532 3226 22 35858 4510
2 QSHP Shkup 823 150 0 0 823 150
3 Avicena (skrining) 4360 553 0 0 4360 553
4 Biotek (privat) 6097 345 0 0 6097 345
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9998 705 0 0 9998 705
6 Sistina (privat) 5936 350 0 0 5936 350
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6725 959 1756 2 4969 957
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 586 86 0 0 586 86
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 09.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 60 4 113 3716 601,6 151 24,4 4,1% 1694 1871
2 Kumanovë 13 28 831 582,4 43 30,1 5,2% 624 164
3 Dibër 17 8 137 493,6 5 18,0 3,6% 56 76
4 Shtip 10 15 421 799,3 8 15,2 1,9% 252 161
5 Prilep 2 1 291 305,3 20 21,0 6,9% 212 59
6 Tetovë 13 40 844 422,5 59 29,5 7,0% 461 324
7 Strugë 12 52 300 442,1 33 48,6 11,0% 120 147
8 Veles 3 1 201 303,4 13 19,6 6,5% 150 38
9 Manastir 3 68 66,7 2 2,0 2,9% 39 27
10 Ohër 1 57 219 390,3 5 8,9 2,3% 81 133
11 Kavadar 1 1 23 53,4 1 2,3 4,3% 7 15
12 Gostivar 23 2 8 211 176,2 15 12,5 7,1% 68 128
13 Gjevgjeli** 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Strumicë 1 19 20,1 1 1,1 5,3% 7 11
15 Kriva Pallankë 4 18 75,3 0 0,0 0,0% 10 8
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 1 9 94,4 2 21,0 22,2% 2 5
18 Koçan 1 76 158,4 3 6,3 3,9% 57 16
19 Probishtip 2 1 32 209,1 0 0,0 0,0% 12 20
20 Demir Hisar 2 5 59,7 0 0,0 0,0% 1 4
21 Makedonski Brod 1 8 71,4 0 0,0 0,0% 2 6
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 4 2
23 Berovë 1 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 2 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 4 20,6 0 0,0 0,0% 3 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 5 52,3 0 0,0 0,0% 3 2
28 Sveti Nikole 29 88 429,0 0 0,0 0,0% 7 81
29 Kërçovë 7 65 113,7 1 1,7 1,5% 8 56
30 Prespë 3 4 132 807,2 3 18,3 2,3% 42 87
31 Negotinë* 21 89,5 1 4,3 4,8% 17 3
Gjithsej 205 6 336 7777 374,3 368 17,7 4,7% 3960 3449

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Raste aktive ne Shkup

Çair 455
Gazi Babë 185
Butel 173
Karposh 170
Aerodrom 166
Saraj 163
Qendër 152
Kisella Vodë 119
Gjorçe Petrov 118
Studeniçan 111
Shuto Orizare 87
Haraçinë 52
Ilinden 33
Çuçer Sandevë 21
Petrovec 19
Sopishte 13
7
Zelenikovë 4
Të huaj 2
Gjithsej 2050