Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 20/08/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 415 67 0 0 415 67
2 QSHP Shkup 24 2 0 0 24 2
3 Avicena (skrining) 216 10 0 0 216 10
4 Biotek (privat) 399 13 0 0 399 13
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 320 12 0 0 320 12
6 Sistina (privat) 261 1 0 0 261 1
7 ASHAM 76 3 0 0 76 3
8 Mjekësia ligjore 15 0 0 0 15 0
9 QSHP Manastir 71 4 0 0 71 4
10 KSIGJF 10 2 0 0 10 2
11 KGJA 18 1 0 0 18 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1825 115 0 0 1825 115
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 134318 13308 4982 24 129336 13284
1 ISHP- Virusologjia 63421 7450 3226 22 60195 7428
2 QSHP Shkup 1753 194 0 0 1753 194
3 Avicena (skrining) 10184 990 0 0 10184 990
4 Biotek (privat) 12271 629 0 0 12271 629
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 18083 1247 0 0 18083 1247
6 Sistina (privat) 12901 668 0 0 12901 668
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10493 1549 1756 2 8737 1547
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 422 7 0 0 422 7
11 QSHP Manastir 2707 367 0 0 2707 367
12 KSIGJF 680 79 0 0 680 79
13 KGJA 517 15 0 0 517 15
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 20.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 32 2 146 5588 899,5 228 36,9 4,1% 4379 949
2 Kumanovë 7   15 1331 927,9 59 41,3 4,5% 963 302
3 Dibër 8     236 821,5 7 25,2 3,1% 153 68
4 Shtip 14   5 1092 2046,6 20 38,0 1,9% 815 243
5 Prilep 2   2 384 400,8 24 25,2 6,3% 307 51
6 Tetovë 10   10 1171 581,2 75 37,5 6,5% 926 160
7 Strugë   1 1 530 781,1 47 69,3 8,9% 345 138
8 Veles 2     251 375,8 14 21,1 5,6% 208 27
9 Manastir     10 187 184,5 6 5,9 3,2% 119 63
10 Ohër 3   1 321 566,8 10 17,8 3,1% 246 62
11 Kavadar     3 164 383,4 2 4,6 1,2% 64 99
12 Gostivar 11   10 700 575,3 29 24,2 4,2% 363 297
13 Gjevgjeli** 3     34 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Strumicë     6 55 58,1 3 3,2 5,5% 26 26
15 Kriva Pallankë 3     35 133,8 0 0,0 0,0% 25 7
16 Radovish     1 38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Krushevë       16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Koçan 1     130 268,9 4 8,3 3,1% 97 28
19 Probishtip 1   3 73 470,6 0 0,0 0,0% 52 20
20 Demir Hisar     3 60 716,2 1 11,9 1,7% 26 33
21 Makedonski Brod       65 580,5 3 26,8 4,6% 26 36
22 Pehçevë       8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 8     26 138,4 2 15,4 11,1% 7 9
24 Vallandovë     1 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë     1 61 314,0 0 0,0 0,0% 19 42
26 Dellçevë 3     23 83,2 1 4,2 5,0% 4 15
27 Kratovë       16 167,2 0 0,0 0,0% 14 2
28 Sveti Nikole 4     269 1291,9 1 4,9 0,4% 208 56
29 Kërçovë 3   5 254 439,2 10 17,5 4,0% 126 115
30 Prespë       146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë*     2 37 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Gjithsej 115 3 225 13308 637,6 554 26,8 4,2% 9752 2888

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 8 të Bogdancit

**** 6 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 114
Gazi Babë 103
Aerodrom 99
Karposh 86
Qendër 83
Kisella Voda 81
Gjorçe Petrov 64
Butel 61
Shuto Orizare 42
Saraj 21
Studeniçan 18
Haraçinë 15
Ilinden 12
Sopishte 8
Petrovec 8
Çuçer Sandevë 6
Zelenikovë 4
Të huaj 4
3
Gjithsej 833