Prim. dr. Elena Qosevska, Instituti i shëndetit publik i RM

Burimi: Kanal 5

Tema: Dita Botërore e luftës kundër kancerit, pjesë nga konferenca për shtyp e mbajtur më 06.02.2018