Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 07.09-13.09.2020

Janë testuar gjithsej 8.353 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 705, nga 33 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=202; 28,7%), ndërsa incidencë më e lartë javore në Kriva Pallankë -96,2/100.000 (Кartogrami 1).

 

 

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së,  07.09-13.09.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 202 2
Kumanovë 64
Tetovë 51 3
Prilep 37 4
Gostivar 36 3
Strugë 34 4
Ohër 32 5
Koçan 30
Kriva Pallanka 23
Shtip 23 1
Dellçevë* 23 1
Strumicë 21 1
Manastir 20
Gjevgjeli** 16
Vinicë 12
Kavadar 12
Veles 10
Dibër 8 1
Sveti Nikole 8
Makedonski Brod 7 1
Probishtip 7
Prespë 6
Berovë 5
Radovish 5 1
Kërçovë 4
Pehçevë 4
Vallandovë 2
Negotinë 1
Kratovë 1
Krushevë 1
Gjithsej 705 27

* 1 rast nga Makedonska Kamenica

** 1 rast nga Dojrani, 3 rast nga Bogdanci

 

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, 07.09-13.09.2020, RMV

map1

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 (n=173, 22,0%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 50-59 dhe 30-39 по (n=136; 19,3%), 40-49 (n=107; 15,2%) dhe 20-29 (n=98; 14,0%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=19; 2,7%) dhe 10-19 vjet (n=36; 5,1%).

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 328 (46,5%) femra dhe 377 (53,5%) meshkuj.

127 (18,6%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 227 (33,3%) kanë pasur komorbiditete.

212 (32,2%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 24 persona kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit. 1.112 janë shëruar.

221 (31,3%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 32 kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar konsiderohen 709 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.

Janë raportuar 27 raste të vdekjes nga 12 qytete (Tabela 1), një rritje kjo prej 35,0% krahasuar me javën e kaluar. I përket moshës, 19 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 6 në moshë nga 50-59 dhe 2 nga 40-49 vjet.  Prej tyre 25 kanë qenë të shtruar në spital. Komorbiditete janë regjistruar tek 23 nga personat e vdekur.

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 13.09.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 15.827 raste me  COVID-19 (I=764,9/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë dhe Shtip, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Dibër, Kumanovë, Shtip, Makedonski Brod, Tetovë dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 15.827 764,9 652 31,5 4,1%
Shkup 6.323 1.023,7 249 40,3 3,9%
Kumanovë 1.605 1.124,8 64 44,9 4,0%
Tetovë 1.304 652,8 81 40,5 6,2%
Shtip 1.205 2.287,7 24 45,6 2,0%
Gostivar 856 714,7 44 36,7 5,1%
Strugë 627 924,1 53 78,1 8,5%
Prilep 562 589,6 34 35,7 6,0%
Ohër 395 704,0 18 32,1 4,6%
Sveti Nikole 309 1.506,4 1 4,9 0,3%
Kërçovë 290 507,4 14 24,5 4,8%
Veles 288 434,7 14 21,1 4,9%
Dibër 268 965,6 13 46,8 4,9%
Manastir 245 240,4 6 5,9 2,4%
Kavadar 202 469,4 2 4,6 1,0%
Koçan 190 396,1 4 8,3 2,1%
Prespë 153 935,7 5 30,6 3,3%
Dellçevë*** 126 524,1 3 12,5 2,4%
Strumicë 103 108,7 4 4,2 3,9%
Probishtip 97 633,9 0 0,0 0,0%
Vinicë 94 483,9 2 10,3 2,1%
Gjevgjeli** 89 258,8 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 84 750,2 5 44,7 6,0%
Kriva Pallanka 83 347,0 2 8,4 2,4%
Berovë 73 561,4 2 15,4 2,7%
Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3%
Radovish 52 159,5 2 6,1 3,8%
Negotinë* 49 208,8 2 8,5 4,1%
Pehçevë 42 841,2 0 0,0 0,0%
Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0%
Krushevë 18 188,9 2 21,0 11,1%
Vallandovë 11 92,8 0 0,0 0,0%

*11 persona janë nga Demir Kapija  **8 persona janë nga Dojrani, 14 од Bogdanci, 12 shtetas të huaj ***27 janë nga Makedonska Kamenica

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip (2.287,7 /100.000), Sveti nikole (1.506,4/100.000), Kumanovë (1.124,8/100.000) dhe Shkup (1.023,7/100.000), ndërsa incidencë mbi 500 të sëmuër në 100 000 banorë është regjistruar në Dibër, Prespë, Strugë, Pehçevë, Makedonski Brod, Demir Hisar, Gostivar, Ohër, Tetovë, Probishtip, Prilep, Berovë, Dellçevë dhe Kërçovë (Tabela 2, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

map2

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 8.019 meshkuj dhe 7.808 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 773,6/100.000, ndërsa tek femrat 756,1/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 99 vjet (mediana – 44,2 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet 3.501 (22,1%) I= 913,4/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 1058,1/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=2.942) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 240,3 dhe 301,7 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 550 dhe 755 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës, (n=15.827)

graph1

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=15.827)

graph2

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=15.827)

graph3

 

19,8% (n=3.124)  e rasteve kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  297 persona të hospitalizur, nga të cilët 84 janë në terapi me oksigjen dhe 10 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (65,4%), plogështi (42,3%), kollë (38,7%), dhimbje të kokës (15,2%), dhimbje në fytо (14,7%), ethe (11,4%), humbje e ndjesisë për shije/aromë (11,5%) dhe vështirësi në frymëmyrrje (10,6%).

Tek 4.117 ose 26,1% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

140 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 40 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 60 kanë qenë pa simptoma.

Tek 4.756 (30,1%) e rasteve janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=3.279), diabet (n=1.303) dhe sëmundje të mushkërive (n=682) dhe 878 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.834 (58,7%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

891 (5,6%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 652 raste të vdekjes (Lt = 4,1%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=474) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 123,7/100.000 banorë. Janë regjistruar 408 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 244 raste të vdekjes tek femrat.

525 (80,5%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=396), diabet (n=187) dhe me sëmundje të mushkërive (n=97).

Janë regjistruar edhe 6 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

44 (6,7%) persona kanë ndërruar jetë në shtepi, ndërsa 608 (93,3%) në spital.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=652)

graph4

 

390 (2,5%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 12.09.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 6.614 (41,9%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 166.349 materiale,  15.827 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 80.397 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=166.356)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 166.356 15.827 4.982 24 161.374 15.803
ISHP Virusologjia 73.040 8.722 3.226 22 69.814 8.700
QSHP Shkup 2.121 248 0 0 2.121 248
Avicena 14.712 1.153 0 0 14.712 1.153
Biotek 16.447 788 0 0 16.447 788
Klinika Zhan Mitrev 22.201 1.458 0 0 22.201 1.458
Sistina 17.385 819 0 0 17.385 819
LAOR 1.247 67 0 0 1.247 67
ASHAM 12.084 1.872 1.756 2 10.328 1.870
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 564 7 0 0 564 7
QSHP Manastir 4.055 465 0 0 4.055 465
KSIGJF 914 112 0 0 914 112
KGJA 824 28 0 0 824 28

*7 janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 1.858 (11,7%) janë raste aktive, 13.317 (84,1%) persona janë të shëruar (Tabela 4)(Grafiku 5).

Nga këto 2.112 (15,9%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 11.205 (84,1%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=15.827)

 

graph5

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=15.827)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 535 5.539 249 6.323
Kumanovë 191 1.350 64 1.605
Tetovë 118 1.106 81 1.305
Shtip 72 1.109 24 1.205
Gostivar 93 719 44 856
Strugë 63 511 53 627
Prilep 133 395 34 562
Ohër 57 319 18 394
Sveti Nikole 19 289 1 309
Kërçovë 29 247 14 290
Veles 18 256 14 288
Dibër 35 220 13 268
Manastir 47 192 6 245
Kavadar 30 170 2 202
Koçan 54 132 4 190
Prespë 6 142 5 153
Strumicë 44 55 4 103
Dellçevë 66 30 3 99
Probishtip 20 77 97
Vinicë 28 64 2 94
Makedonski Brod 12 67 5 84
Kriva Pallanka 38 43 2 83
Berovë 30 41 2 73
Gjevgjeli 46 21 67
Demir Hisar 1 57 2 60
Radovish 9 41 2 52
Pehçevë 27 15 42
Negotinë 4 32 2 38
Makedonska Kamenica 15 12 27
Kratovë 5 19 24
Krushevë 2 14 2 18
Bogdanci 7 7 14
Demir Kapija 11 11
Vallandovë 3 8 11
Dojran 1 7 8
GJITHSEJ 1.858 13.317 652 15.827

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Tetova dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Gostivari, Prilepi, Struga, Ohri, Koçani, Dellçeva dhe Kriva Pallanka në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

Në tabelën 5 është prezantuar pasqyra momentale e rasteve aktive sipas komunave .

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Kumanovë, Tetovë (n=844)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 535 Kumanovë 191
Aerodrom 87 Kumanovë 187
Gazi Babë 73 Likovë 4
Qendër 70 Tetovë 118
Karposh 67 Tetovë 80
Çair 53 Тearcë 18
Kisella Voda 52 Јеgunovc 8
Butel 38 Bogovinjë 6
Gjorçe Petrov 22 Zhelinë 5
Saraj 17 Bërvenicë 1
Studeniçan 13
 Shuto Orizare 12
Ilinden 10
Haraçinë 9
Petrovec 4
Të huaj 3
Çuçer Sandevë 2
Sopishte 2
Zelenikovë 1

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 06.09.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 27.032.617

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global – 881.464

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 14.117.712
  • Raste të vdekjes – 843
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 4.390
  • Raste të vdekjes – 577
 • Rajoni i OBSH-së Azia Juglindore
  • Raste të konfirmuara – 4.009
  • Raste të vdekjes – 542
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 010.549
  • Raste të vdekjes – 082
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 1.204
  • Raste të vdekjes – 101
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 012
  • Raste të vdekjes – 11.306

 

 

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 14.08.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik