Придружете се на светското движење за подобро здравје на срцето…
Каде и да живеете, работите, си играте

Флаер МК (PDF)

Флаер АЛБ (PDF)

Состојба со циркулаторни заболувања во Република Македонија 2011-2013 (PDF)

Gjendja me sëmundjet e qarkullimit të gjakut ne Republiken e Maqedonise ne periudhen 2011-2013 (PDF)