СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЗДРАВСТВЕН ПРАВИЛНИК (2005 ) НА ВЛЕЗНА ТОЧКА АЕРОДРОМ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ СПОРЕД СЦЕНАРИОТО ЗА СОМНИТЕЛЕН СЛУЧАЈ НА ЕБОЛА

СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЗДРАВСТВЕН ПРАВИЛНИК (2005 ) НА ВЛЕЗНА ТОЧКА АЕРОДРОМ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ – СКОПЈЕ СПОРЕД СЦЕНАРИОТО ЗА СОМНИТЕЛЕН СЛУЧАЈ НА ЕБОЛА

На 18 Ноември во периодот од 15.40h до 17.00h на аеродромот „Александар Велики“ се одржа симулациска вежба со учество на повеќе надлежни субјекти, со цел да се направи прво тестирање на стандардните оперативни протоколи (СОП) по однос на постапување, комуникација…

Прочитај Повеќе