АНТРАКС

Антраксот е акутно заразно заболување од групата на зоонози и е примарно заболување на бројни видови тревопасни животни, но кое при одредени услови може да се пренесе и на човекот. Антраксот кај луѓето предизвикува тешка акутна инфективна болест, која често…

Прочитај Повеќе