Меѓународен ден на мирот

Меѓународен ден на мирот

Мирот како фактор да го зачуваме здравјето Војните имаaт големо влијание за појава на многу социјално медицински проблеми и за влошување на здравствената состојба на населението, бидејќи здравствената состојба на населението драстично се променува, односно се влошува погодувајќи го населението…

Прочитај Повеќе