TrainMiC во Македонија

TrainMiC во Македонија

На 19 септември 2014 г. во просториите на Институтот за јавно здравје се одржа првата TrainMiC работилница во Република Македонија. Присустуваа 45 учесници од регионалните центри за јавно здравје, од Биро за метрологија на Република Македонија и Факултетот за земјоделски…

Прочитај Повеќе