Informatë 23.01.2023

Të udhëhequr nga misioni i institucionit tonë, Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), për të promovuar shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme të popullatës nëpërmjet njohurive të bazuara në shkencë, praktikave të mira, informacionit dhe ndikimit në politikat e qëndrueshme të shëndetit…

Continue Reading