Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 04/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 397 54 0 0 397 54
2 QSHP Shkup 24 5 0 0 24 5
3 Avicena (skrining) 184 16 0 0 184 16
4 Biotek (privat) 271 4 0 0 271 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 172 12 0 0 172 12
6 Sistina (privat) 288 3 0 0 288 3
7 LAOR 56 0 0 0 56 0
8 ASHAM 96 22 0 0 96 22
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 59 5 0 0 59 5
11 KSIGJF 14 5 0 0 14 5
12 KGJA 13 1 0 0 13 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1574 127 0 0 1574 127
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 156522 14998 4982 24 151540 14974
1 ISHP- Virusologjia 70300 8331 3226 22 67074 8309
2 QSHP Shkup 1949 218 0 0 1949 218
3 Avicena (skrining) 13021 1100 0 0 13021 1100
4 Biotek (privat) 15289 742 0 0 15289 742
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 20990 1396 0 0 20990 1396
6 Sistina (privat) 16087 754 0 0 16087 754
7 Laor 902 52 0 0 902 52
8 ASHAM 11519 1761 1756 2 9763 1759
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 501 7 0 0 501 7
11 QSHP Manastir 3656 428 0 0 3656 428
12 KSIGJF 829 97 0 0 829 97
13 KGJA 717 24 0 0 717 24
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 43 37 6097 987,1 246 39,8 4,0% 5090 761
2 Kumanovë 11 1 1533 1074,4 64 44,9 4,2% 1182 287
3 Dibër 1 260 936,8 11 39,6 4,2% 220 29
4 Shtip 4 1 6 1176 2232,6 23 43,7 2,0% 1045 108
5 Prilep 8 1 518 543,4 30 31,5 5,8% 338 150
6 Tetovë 4 5 1244 622,7 78 39,0 6,3% 1046 120
7 Strugë 5 2 592 872,5 49 72,2 8,3% 481 62
8 Veles 1 4 276 416,6 14 21,1 5,1% 238 24
9 Manastir 1 5 222 217,8 6 5,9 2,7% 177 39
10 Ohër 4 3 358 638,0 11 19,6 3,1% 304 43
11 Kavadar 1 189 439,2 2 4,6 1,1% 137 50
12 Gostivar 10 2 14 817 682,1 39 32,6 4,8% 638 140
13 Gjevgjeli** 3 58 168,6 0 0,0 0,0% 25 33
14 Strumicë 5 80 84,5 3 3,2 3,8% 49 28
15 Kriva Pallankë 5 4 59 246,7 1 4,2 1,7% 39 19
16 Radovish 45 138,0 1 3,1 2,2% 38 6
17 Krushevë 17 178,4 2 21,0 11,8% 14 1
18 Koçan 2 157 327,3 4 8,3 2,5% 123 30
19 Probishtip 3 1 89 581,7 0 0,0 0,0% 71 18
20 Demir Hisar 1 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 1 75 669,8 4 35,7 5,3% 63 8
22 Pehçevë 3 35 701,0 0 0,0 0,0% 7 28
23 Berovë 3 3 67 515,3 2 15,4 3,0% 14 51
24 Vallandovë 9 75,9 0 0,0 0,0% 7 2
25 Vinicë 1 81 416,9 1 5,1 1,2% 50 30
26 Dellçevë 7 3 89 370,2 1 4,2 1,1% 21 67
27 Kratovë 1 22 229,9 0 0,0 0,0% 16 6
28 Sveti Nikole 3 298 1452,8 1 4,9 0,3% 255 42
29 Kërçovë 2 2 281 491,7 13 22,7 4,6% 226 42
30 Prespë 147 899,0 4 24,5 2,7% 142 1
31 Negotinë* 47 200,3 2 8,5 4,3% 37 8
Gjithsej 127 5 95 14998 724,8 614 29,7 4,1% 12149 2235

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 24 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 109
Çair 88
Kisella Voda 83
Gazi Babë 82
Karposh 81
Qendër 77
Butel 50
Gjorçe Petrov 44
Shuto Orizare 31
Studeniçan 26
Saraj 22
Haraçinë 15
13
Ilinden 13
Te huaj 8
Sopishte 7
Petrovec 7
Çuçer Sandevë 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 761