Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 06/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 90 22 0 0 90 22
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 57 0 0 0 57 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 145 10 0 0 145 10
6 Sistina (privat) 146 2 0 0 146 2
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 27 0 0 0 27 0
11 KSIGJF 7 2 0 0 7 2
12 KGJA 12 1 0 0 12 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 484 37 0 0 484 37
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 158003 15127 4982 24 153021 15103
1 ISHP- Virusologjia 70786 8424 3226 22 67560 8402
2 QSHP Shkup 1949 218 0 0 1949 218
3 Avicena (skrining) 13257 1107 0 0 13257 1107
4 Biotek (privat) 15483 744 0 0 15483 744
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21135 1406 0 0 21135 1406
6 Sistina (privat) 16343 759 0 0 16343 759
7 Laor 949 52 0 0 949 52
8 ASHAM 11519 1761 1756 2 9763 1759
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 501 7 0 0 501 7
11 QSHP Manastir 3739 435 0 0 3739 435
12 KSIGJF 842 101 0 0 842 101
13 KGJA 738 25 0 0 738 25
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 9 1 171 6123 991,3 247 40,0 4,0% 5285 591
2 Kumanovë 15 1540 1079,3 64 44,9 4,2% 1228 248
3 Dibër 1 261 940,4 12 43,2 4,6% 220 29
4 Shtip 10 1182 2244,0 23 43,7 1,9% 1063 96
5 Prilep 5 15 525 550,8 30 31,5 5,7% 353 142
6 Tetovë 3 2 1254 627,7 78 39,0 6,2% 1051 125
7 Strugë 1 595 876,9 50 73,7 8,4% 481 64
8 Veles 6 278 419,6 14 21,1 5,0% 244 20
9 Manastir 2 225 220,8 6 5,9 2,7% 179 40
10 Ohër 360 641,6 11 19,6 3,1% 304 45
11 Kavadar 4 190 441,5 2 4,6 1,1% 141 47
12 Gostivar 1 1 2 823 687,2 41 34,2 5,0% 648 134
13 Gjevgjeli** 12 2 73 212,3 0 0,0 0,0% 27 46
14 Strumicë 1 83 87,6 3 3,2 3,6% 49 31
15 Kriva Pallankë 1 60 250,9 2 8,4 3,3% 39 19
16 Radovish 1 46 141,1 1 3,1 2,2% 38 7
17 Krushevë 17 178,4 2 21,0 11,8% 14 1
18 Koçan 1 160 333,5 4 8,3 2,5% 123 33
19 Probishtip 1 3 90 588,2 0 0,0 0,0% 75 15
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 77 687,7 4 35,7 5,2% 63 10
22 Pehçevë 3 38 761,1 0 0,0 0,0% 10 28
23 Berovë 5 68 523,0 2 15,4 2,9% 25 41
24 Vallandovë 9 75,9 0 0,0 0,0% 7 2
25 Vinicë 1 82 422,1 1 5,1 1,2% 53 28
26 Dellçevë 1 1 103 428,4 2 8,3 1,9% 24 77
27 Kratovë 1 23 240,4 0 0,0 0,0% 16 7
28 Sveti Nikole 8 301 1467,4 1 4,9 0,3% 263 37
29 Kërçovë 1 1 286 500,4 14 24,5 4,9% 227 45
30 Prespë 147 899,0 5 30,6 3,4% 142 0
31 Negotinë* 1 48 204,5 2 8,5 4,2% 38 8
Gjithsej 37 6 251 15127 731,1 623 30,1 4,1% 12486 2018

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 26 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 102
Gazi Babë 70
Kisella Voda 70
Karposh 65
Qendër 58
Çair 55
Butel 37
Gjorçe Petrov 35
Shuto Orizare 24
Studeniçan 16
Saraj 15
Ilinden 11
Haraçinë 10
Te huaj 6
Sopishte 6
Petrovec 5
Çuçer Sandevë 2
2
Zelenikovë 2
Gjithsej 591