Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 21.09-27.09.2020

Janë testuar gjithsej 9.691 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2, që është  për 0,3% më shumë se javën që kaloi.

Pozitive janë 890, nga 29 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rasteve të reja janë regjistruar në Shkup (n=315; 35,4%), ndërsa incidencë më e lartë javore në Koçan – 175,1/100.000 (Кartogrami 1).

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 21.09-27.09.2020

k1

 

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=184, 20,7%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 40-49 (n=172; 19,3%),50-59 (n=161; 18,1%), 30-39 (n=152; 17,1%) dhe 20-29 (n=121; 13,6%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=28; 3,1%) dhe 10-19 vjet (n=72; 8,1%).

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 436 (49,0%) femra dhe 454 (51,0%) meshkuj.

138 (16,0%) janë shtruar në spital, ndërsa tek 231(26,8%) persona janë regjistruar komorbiditete.

Nga numri i përgjithshëm i rasteve të reja, 332 (38,5%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 33 persona kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar konsiderohen 705 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.

Janë raportuar 28 raste të vdekjes nga 13 qytete, një rritje kjo prej 41,7% krahasuar me javën e kaluar. Sa i përket moshës, 23 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 4 në moshë nga 50-59,1 nga 40-49 vjet.  Të gjithë kanë qenë të shtruar në spital. Komorbiditete janë regjistruar tek 25 nga personat e vdekur.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 27.09.2020, janë regjistruargjithsej 16.779 raste me COVID-19 (I=854,2/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup,Kumanovë,Tetovë dhe Shtip, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Dibër dhe Shtip. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 1).

Tabela 1.Shpërndarja ditore e tësëmurëvengaCOVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së

 

TABELA AL OD EXCEL (1)

Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Shtip me 2.375,0 në 100 000 banorë,Sveti Nikole (1.540,6/100.000), Kumanovë (1.190,0/100.000) dhe Shkup (1.066,0/100.000),përderisa incidencë me mbi 500 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Sveti Nikole, Kumanovë, Shkup, Dibër dhe Prespë (Tabela 1, Kartogrami2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

 k2

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 8.978 meshkuj dhe 8.696 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 866,2/100.000, ndërsa tek femrat 842,1/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 99 vjet (mediana – 44,2 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet 3.898 (22,1%) I=1.017,0/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 1.180,0/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=3.281) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 256268,7 dhe 352,9 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 615 dhe 883 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

 

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës, (n=17.674)

g1

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=17.674)

g2

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

Grafiku 3. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=17.674)

g3

19,6% (n=3.458) e rasteve kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët në trajtim shtëpiak.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka 361 persona të hospitalizur, nga të cilët 69 janë në terapi me oksigjen dhe 16 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (65,9%), plogështi (43,1%), kollë (38,9%), dhimbje të kokës (15,6%), dhimbje në fytо (15,4%), ethe (11,8%), humbje e ndjesisë për shije/aromë (11,9%) dhe vështirësi në frymëmyrrje (10,9%).

Tek 4.503 ose 25,5%  e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

151 (0,9%) raste janë gra shtatzëna, nga të cilat 41 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 65 kanë qenë pa simptoma.

Tek 5.284 (30,0%)  e rasteve janë regjistruar komorbiditete, 3.664 sëmundje kardiovaskulare, 1.432 diabet, 754 me sëmundje të mushkërive dhe 968 me sëmundje të tjera kronike. Tek 2.030(58,7%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

969 (5,5%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 729 raste të vdekjes (Lt = 4,1%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=530) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 138,3/100.000 banorë. Janë regjistruar 459 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 270 raste të vdekjes tek femrat.

588 (80,7%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=442), diabet (n=206) dhe sëmundje të mushkërive (n=108).

Janë regjistruar edhe 7 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

47 (6,6%) persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 681 (93,4%)  në spital.

Grafiku 4.Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020, (n=729)

g4

456 (2,6%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Gjithsej 7.270 (41,1%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 185.708 materiale,  17.667 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 89.750 teste në 1.000 000 banorë.

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=185.708)*

Numri kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 185.708 17.674 4.982 24 180.726 17.650
ISHP Virusologjia 78.571 9.591 3.226 22 75.345 9.569
QSHP Shkup 2.758 332 0 0 2.758 332
Avicena 18.485 1.338 0 0 18.485 1.338
Biotek 18.292 876 0 0 18.292 876
Klinika Zhan Mitrev 24.255 1.593 0 0 24.255 1.593
Sistina 19.430 938 0 0 19.430 938
LAOR 1.887 98 0 0 1.887 98
ASHAM 13.283 2.086 1.756 2 11.527 2.084
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 670 8 0 0 670 8
QSHP Manastir 4.737 555 0 0 4.737 555
KSIGJF 980 120 0 0 980 120
KGJA 1.028 34 0 0 1.028 34
Sinlab 570 17 0 0 570 17

*7  raste janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 2.283 (12,9%) janë raste aktive, 14.662 (83,0%) persona janë të shëruar (Tabela 4)(Grafiku 5).

Nga këto 2.316 (15,8%)  kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 11.736 (84,1%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=17.674)

g5

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=17.674)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 677 5.964 261 6.902
Kumanovë 181 1.496 71 1.748
Tetovë 169 1.168 88 1.425
Shtip 51 1.173 27 1.251
Gostivar 99 778 51 928
Prilep 128 503 39 670
Strugë 52 553 59 664
Ohër 44 357 20 421
Koçan 152 189 8 349
Sveti Nikole 38 303 2 343
Kërçovë 38 271 15 324
Veles 34 270 15 319
Manastir 58 230 8 296
Dibër 43 227 15 285
Kavadar 48 185 2 235
Strumicë 148 73 12 233
Prespë 16 143 5 164
Dellçevë 71 48 6 125
Probishtip 20 91 111
Vinicë 29 77 4 110
Kriva Pallankë 27 76 4 107
Berovë 37 63 2 102
Gjevgjeli 38 62 100
Makedonski Brod 11 76 5 92
Radovish 15 57 4 76
Demir Hisar 2 57 2 61
Pehçevë 4 40 44
Negotinë 6 34 2 42
Makedonska Kamenicë 15 20 35
Vallandovë 22 9 31
Kratovë 24 24
Krushevë 2 16 2 20
Bogdanci 6 11 17
Demir Kapija 1 11 12
Dojran 1 7 8
GJITHSEJ 2.283 14.662 701 17.674

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19 dhe një rrezik të lartë.

 

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 • Shkupi, Koçani dhe Strumica janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Berova, Vallandova, Sveti Nikole dhe Dellçeva janë në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

Në tabelën 4 është prezantuar pasqyra momentale e rasteve aktive sipas komunave.

Tabela 4. Raste aktive meCOVID-19 sipas komunave, Shkup, Strumicë dhe Koçan (n=977)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 677 Kumanovë 148
Shkup 107 Strumicë 125
Aerodrom 97 Vasilevë 11
Karposh 84 Bosillovë 8
KisellaVoda 80 Novo Sellë 4
Gazi Babë 77 Koçan 152
Çair 54 Koçan 132
Gjorçe Petrov 52 Çeshinovë-Obleshevë 19
Butel 29 Zërnovc 1
Ilinden 28
ShutoOrizare 17
Saraj 11
Studeniçan 8
Të huaj 7
Haraçinë 7
Petrovec 7
ÇuçerSandevë 5
Sopishte 3
  2
Zelenikovë 2

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 27.09.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global- 32.730.945

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global – 991.224

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara –16.233.110
  • Raste të vdekjes – 546.864
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 6.720.771
  • Raste të vdekjes – 110.711
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 5.662.875
  • Raste të vdekjes – 234.681
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 340.215
  • Raste të vdekjes – 60.345
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara –1.172.342
  • Raste të vdekjes –25.481
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 600.891
  • Raste të vdekjes – 13.129

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 28.09.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik