Qendra për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publikim dhe edukim

 

2011

Morbiditeti spitalor në Republikën e Maqedonisë,  2011

korica BM2011

Regjistri për sëmundjen e sheqerit, 2011

korica secerna2011

Morbiditeti ambullantoro-poliklinik në Republikën e Maqedonisë, 2011

korica ambp 2011

2009

Morbiditeti ambullantoro-poliklinik në Republikën e Maqedonisë, 2009

amb2009_1  amb2009_2

Morbiditeti spitalor në Republikën e Maqedonisë,  2009

bmb_2009