Qendra për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publikim dhe edukim

 

2011

Mortaliteti në Republikën e Maqedonisë, 2011

korica Moratlitet 2011

2009

Mortaliteti në Republikën e Maqedonisë, 2009

mrt2009

2008

Mortaliteti në Republikën e Maqedonisë dhe vendet e Rajonit evropian, 2008

mort2008