Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 21/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 410 33 0 0 410 33
2 QSHP Shkup 29 2 0 0 29 2
3 Avicena (skrining) 136 26 0 0 136 26
4 Biotek (privat) 158 7 0 0 158 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 322 37 0 0 322 37
6 Sistina (privat) 164 6 0 0 164 6
7 ASHAM 135 19 0 0 135 19
8 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
9 QSHP Manastir 59 2 0 0 59 2
10 KSIGJF 5 5 0 0 5 5
11 KGJA 7 0 0 0 7 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1437 137 0 0 1437 137
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 89703 9549 4982 24 84721 9525
1 ISHP- Virusologjia 44917 5371 3226 22 41691 5349
2 QSHP Shkup 1062 165 0 0 1062 165
3 Avicena (skrining) 6024 774 0 0 6024 774
4 Biotek (privat) 7249 418 0 0 7249 418
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 12211 934 0 0 12211 934
6 Sistina (privat) 7731 457 0 0 7731 457
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8047 1157 1756 2 6291 1155
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 241 6 0 0 241 6
11 QSHP Manastir 1017 146 0 0 1017 146
12 KSIGJF 355 22 0 0 355 22
13 KGJA 68 5 0 0 68 5
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 21.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 64 5 41 4413 714.5 179 29.0 4.1% 2325 1909
2 Kumanovë 7 2 940 658.8 48 33.6 5.1% 640 252
3 Dibër 175 630.5 5 18.0 2.9% 58 112
4 Shtip 19 10 659 1251.1 11 20.9 1.7% 315 333
5 Prilep 1 313 328.4 23 24.1 7.3% 234 56
6 Tetovë 7 1 11 962 481.6 71 35.5 7.4% 594 297
7 Strugë 14 25 391 576.3 41 60.4 10.5% 166 184
8 Veles 1 3 209 315.4 13 19.6 6.2% 169 27
9 Manastir 2 96 94.2 2 2.0 2.1% 43 51
10 Ohër 5 36 250 445.6 7 12.5 2.8% 144 99
11 Kavadar 32 74.4 1 2.3 3.1% 13 18
12 Gostivar 6 1 5 321 268.0 21 17.5 6.5% 93 207
13 Gjevgjeli** 19 55.2 0 0.0 0.0% 11 8
14 Strumicë 31 32.7 2 2.1 6.5% 7 22
15 Kriva Pallankë 22 92.0 0 0.0 0.0% 14 8
16 Radovish 2 1 28 85.9 1 3.1 3.6% 4 23
17 Krushevë 1 14 146.9 2 21.0 14.3% 3 9
18 Koçan 90 187.6 3 6.3 3.3% 65 22
19 Probishtip 46 300.6 0 0.0 0.0% 17 29
20 Demir Hisar 1 19 226.8 0 0.0 0.0% 2 17
21 Makedonski Brod 10 89.3 0 0.0 0.0% 4 6
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 12 125.4 0 0.0 0.0% 5 7
28 Sveti Nikole 3 205 999.4 0 0.0 0.0% 15 190
29 Kërçovë 4 105 183.7 5 8.7 4.8% 14 86
30 Prespë 141 862.3 4 24.5 2.8% 80 57
31 Negotinë* 23 98.0 1 4.3 4.3% 19 3
Gjithsej 137 10 131 9547 459.5 442 21.3 4.6% 5071 4034

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 275
Gazi Babë 206
Aerodrom 200
Karposh 174
Qendër 162
Kisella Vodë 158
Butel 140
Gjorçe Petrov 120
Saraj 115
Studeniçan 109
Shuto Orizare 105
Haraçinë 33
Ilinden 25
Petrovec 22
Sopishte 20
14
Zelenikovë 13
Çuçer Sandevë 11
Të huaj 7
Gjithsej 1909